تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز مراکز فنی و پشتیبانی سینمائی و سمعی و بصری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز مراکز فنی و پشتیبانی سینمائی و سمعی و بصری

مجوز مراکز فنی و پشتیبانی سینمائی و سمعی و بصری

مجوز مراکز فنی و پشتیبانی سینمائی و سمعی و بصری

مرجع صدور مجوز






مشخصات مجوز





مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش104191382 / 05 /19

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي107351365 / 12/ 12بند22 ماده 2

فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
عکس پرسنلی10007
تصویر اساسنامه10012
سابقه فعالیت10290
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی11584
فایلی وجود ندارد


مجوز مراکز فنی و پشتیبانی سینمائی و سمعی و بصری

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
گواهی عدم سوء پیشینه10434نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0https://adliran.ir

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز



هزینه صدور مجوز



نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز مراکز فنی و پشتیبانی سینمائی و سمعی و بصری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز



فایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز



فرآیند اصلاح مجوز مراکز فنی و پشتیبانی سینمائی و سمعی و بصری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز



فایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز



فرآیند ابطال مجوز مراکز فنی و پشتیبانی سینمائی و سمعی و بصری


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز



فایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید