تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)3081389 /10 / 15ماده 80

متن سند نهائی چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران101397 /12 / 05بند 37

قانون تشکیل شورای عالی اشتغال141377 /06 / 01بند 4 شرح وظایف

دستورالعمل صدور پروانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 19مواد 3،4،5

قانون برنامه ششم توسعه کشور9991395 /12 / 25ماده 74بند ج و ماده 22 بندب

مصوبه چهل و سوم شورایعالی اشتغال در دولت نهممصوبه 43 در دولت نهم1399 /03 / 31بند 1

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت100518
تأییدیه صلاحیت فردی100904
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده1001133
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 19تبصره 1 بند 5.6

شرایط دریافت پروانه مرکز مشاوره کارآفرینی

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه کیفری10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 19بند5.2

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 195.5 و 5.6

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 19بندهای 4.3 و 4.6

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 195.8 و5.13


عنوان هزینهمبلغ
باطل نمودن تمبر مالیاتی100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366 /12 / 03بند 11 تبصره 46

دستورالعمل صدور پروانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 195.10

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ابلاغ انجام کار100741
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 195.8و5.10و5.11

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 195.8

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 19بند5.11 و تبصره

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
باطل نمودن تمبر مالیاتی50000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366 /12 / 03بند 11 تبصره 46

دستورالعمل صدور پروانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 195.10

فرآیند اصلاح مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 196.6و6.8

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 196.6و6.8

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 196.6 و6.8

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 19ماده14

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ابلاغ انجام کار100741
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل صدور پروانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی9621390 /04 / 19ماده14

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید