تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز معاملات اوراق تامین مالی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز معاملات اوراق تامین مالی

مجوز معاملات اوراق تامین مالی

مجوز معاملات اوراق تامین مالی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری102431386 / 09/ 27ماده 3

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 / 09/ 01ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس110511386 / 07/ 25ماده 1 تا 8

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی11584
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی12240
مدرک تحصیلی کارشناسی12324
گواهینامه اصول بازار سرمایه12325
گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی12327
گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار12332
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز12336
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها12337
مستندات نرم افزار های مورد استفاده12338
اسناد مالکیت ساختمان12339
صورت های مالی12340
قرارداد استخدامی نماینده12341


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم110481395 / 08/ 18بند 3-9 مصوبه

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری112031398 / 06/ 06بند3

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری116891398 / 10/ 25بند3

فرآیند صدور مجوز معاملات اوراق تامین مالی
فایلی وجود ندارد
هزینه صدور مجوز معاملات اوراق تامین مالی

استعلام‌های بین دستگاهی


 مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس110511386 / 07/ 25ماده 1 تا 8

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم110481395 / 08/ 18بند 3-4 مصوبه

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز معاملات اوراق تامین مالی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی11584
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی12240
مدرک تحصیلی کارشناسی12324
گواهینامه اصول بازار سرمایه12325
گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی12327
گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار12332
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز12336
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها12337
مستندات نرم افزار های مورد استفاده12338
اسناد مالکیت ساختمان12339
صورت های مالی12340
قرارداد استخدامی نماینده12341
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم110481395 / 08/ 18بند 3-9 مصوبه

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری112031398 / 06/ 06بند 3

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری116891398 / 10/ 25بند3

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز معاملات اوراق تامین مالی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 / 09/ 01بند 6 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس110511386 / 07/ 25ماده 7

دستورالعمل انضباطي كارگزاران110521389 / 09/ 13ماده 4

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید