تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های NGL

خانه > اخذ مجوز  > مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های NGL

مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های NGL

موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های NGL

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391 / 03/ 02ماده3, جزء الف,بند7

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391 / 03/ 02ماده3,جزءب,بند7

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391 / 03/ 02ماده3,جزءت,بند1

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391 / 03/ 02ماده3,جزءپ,بند4

فرآیند صدور مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های NGL
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
درخواست متقاضی10030
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت10519
گزارش اولیه امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی مشتمل بر گزارش COMFAR III11036
مستندات مالی شرکت متقاضی و سهامداران به منظور احراز توانایی تامین حداقل 20 % نقدی از کل سرمایه گذاری11037
برنامه زمان‌بندي اجراي طرح مورد تقاضا(گانت چارت)11038
مستندات نحوه تأمين كل منابع مالي طرح (Finance Package)11045
مختصات طول و عرض جغرافيايي زمين اجراي طرح11049
فهرست و اطلاعات طرح ها و پروژه های در دست اجرای شرکت متقاضی و یا سهامداران عمده11076
صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مجری طرح و سهامداران به همراه یادداشت های توضیحی برای 3سال اخیر11799


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه شماره 137010 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پتروشیمیایی107931395 / 03/ 29بندهای 1 و 2 و 3

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
امكان واگذاري عرصه‌هاي ملي و دولتي10108وزارت جهاد کشاورزی – سازمان امور اراضی کشور30www.lao.ir
امكان تامين خوراك هاي قابل تامين از شركت ملي نفت نظير نفتخام، مایعات و ميعانات گازي، گاز غني و ..10120وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران10www.nioc.ir
تاییدیه10458سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست0http://www.ir
احراز صلاحیت حرفه‌ای ، فنی و مالی10460وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران0http://www.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12107881396 / 12/ 12بند1

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01107891396 / 11/ 01ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22107901394 / 07/ 22ماده 2, تبصره 2 ذیل ماده 4

قانون اصلاح الگوی مصرف سال 1389107951389 / 12/ 17فصل6ماده24

مجوزهای پیش‌نیاز


موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های NGL

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12107881396 / 12/ 12بند1

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01107891396 / 11/ 01ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22107901394 / 07/ 22ماده 2, تبصره 2 ذیل ماده 4

قانون اصلاح الگوی مصرف سال 1389107951389 / 12/ 17فصل6ماده24

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی107971387 / 03/ 25ماده7

مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های NGL


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه تائیدیه محیط زیست10371
مجوز / قرارداد تأمین آب10395
مستندات قراردادي و مورد توافق جهت تامين ليسانس (دانش فني) فرآيندهاي مدنظر11043
مجوز كارگروه ملي سازگاري با كم آبي وزارت نيرو مبنی بر امكان تأمين آب طرح11048
موافقت اصولی اولیه مربوطه معتبر صادره از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت11064
مجوز / قرارداد تأمین برق11100
تکمیل فرم پیشرفت فیزیکی (موجود در بخش صدور مجوزها)11103
تکمیل فرم پیشرفت مالی (موجود در بخش صدور مجوزها)11104

گزارش بازدید از طرح وفرم تکمیل شده چک لیست بازدید

11113
فرم تأیید ابعاد فیزیکی زمین11473
مختصات محل پیش بینی اجرای طرح در سیستم UTM به همراه Zoneمربوطه و مبنای مختصات11474
برنامه زمان بندی به روز شده طرح11475
تمدیدیه های موافقت اصولی طرح11476
قرارداد اصلی طرح11477
قرارداد خوراک و سوخت11478
قرارداد یا تفاهم نامه زمین11479
صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مجری طرح و سهامداران به همراه یادداشت های توضیحی برای 3سال اخیر11799
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12107881396 / 12/ 12بند1

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01107891396 / 11/ 01ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22107901394 / 07/ 22ماده 2, تبصره 2 ذیل ماده 4

شیوه نامه شماره 137010 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پتروشیمیایی107931395 / 03/ 29بندهای 1 و 2 و 5

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه شماره 137010 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پتروشیمیایی107931395 / 03/ 29بندهای 1 و 2 و 5

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی107971387 / 03/ 25ماده 7

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های NGL


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه تائیدیه محیط زیست10371
مستندات مالی شرکت متقاضی و سهامداران به منظور احراز توانایی تامین حداقل 20 % نقدی از کل سرمایه گذاری11037
مستندات نحوه تأمين كل منابع مالي طرح (Finance Package)11045
مجوز كارگروه ملي سازگاري با كم آبي وزارت نيرو مبنی بر امكان تأمين آب طرح11048
فهرست و اطلاعات طرح ها و پروژه های در دست اجرای شرکت متقاضی و یا سهامداران عمده11076
ارائه درخواست کتبی11224
گزارش امکان سنجی طرح اصلاح شده11394
جدول جریان نقدینگی تلفیقی (Cash Flow) طرح های در دست اجرا و طرح اصلاح شده براساس برنامه زمان بندی11471

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12107881396 / 12/ 12بند1

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01107891396 / 11/ 01ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22107901394 / 07/ 22ماده 2, تبصره 2 ذیل ماده 4

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی107971387 / 03/ 25ماده 7

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های NGL


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید