تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز پته تجاری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز پته تجاری

مجوز پته تجاری

مجوز پته تجاری

مجوز پته تجاری

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز پته تجاری ( هزینه صدور مجوز نمونه تجاری ، شرایط دریافت پروانه پته و هدیه تجاری ، مدارک اخذ مجوز پته و سوغات مسافر تجاری ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 06ماده 39

قانون امور گمرکی103051390 / 09/ 16بند ب ماده 40

قانون امور گمرکی103051390 / 09/ 16بندهای الف-ح-خ-د-ص و ع ماده 119

فرآیند صدور مجوز پته تجاری
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل قبض انبار11905
درخواست صاحب سند13132
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی118581399 / 05/ 213فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
استعلامات برای گواهی تائید سلامت می باشد.10098وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو30fda.gov.ir
استعلام بهداشتی دارویی غذایی و تجهیزات پزشکی از سازمان غذا دارو وزارت بهداشت10210سازمان غذا و دارو – اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی30http://behdasht.gov.ir
استاندارد10218سازمان ملی استاندارد ایران – اداره کل استاندارد0www.isiri.gov.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی118581399 / 05/ 213فایلی وجود ندارد
هزینه صدور مجوز نمونه تجاری

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی118581399/05/213فایلی وجود ندارد

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز پته تجاری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز پته تجاری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز پته تجاری


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی118581399/05/212فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی118581399/05/212فایلی وجود ندارد

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید