تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز پرورش قارچ خوراکی

خانه > مجوز  > مجوز پرورش قارچ خوراکی

مجوز پرورش قارچ خوراکی

مجوز پرورش قارچ خوراکی

 

مرجع صدور مجوز پرورش قارچ خوراکیمشخصات مجوز


فرآیند ابطال مجوز پرورش قارچ خوراکی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05ماده 21[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش نظارتی1000/21
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی1001/21
ارائه درخواست کتبی11205

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05ماده 21[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
فرآیند اصلاح مجوز پرورش قارچ خوراکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز پرورش قارچ خوراکی
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش کارشناس100557
تکمیل فرم درخواست100753

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05دستورالعمل[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05دستورالعمل[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05دستورالعمل[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز پرورش قارچ خوراکی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05ماده 25[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
فرآیند صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات اساسنامه1001129
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی1011/6
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات شرکت در سهامداران و و اعضای هیئت مدیره؛10011999
موافقت کمیسیون ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها1025/1
مصوبه هیئت وزیران1025/2
سند واگذاری اراضی ملی و دولتی1025/3

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05ماده 25[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

تامین آب

10097وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا15http://www.moe.gov.ir

تامین برق

10130شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر – شرکت سهامی برق منطقه‌ای15http://www.moe.gov.ir

رعایت ضوابط محیط زیست

10195سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست15https://doe.ir

امكان تامين سوخت گاز طبيعي و خوراك هاي قابل تامين از شركت ملي گاز نظير گاز طبيعي، اتان و …

10176وزارت نفت – شرکت ملی گاز ایران10www.nigc.ir

تامین سوخت گازوئیل

10200شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران – شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی15www.niordc.ir

سازمان میراث فرهنگی

10207وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور – اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری15http://www.mcth.ir

حریم راه و شهرسازی

10203وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی15https://www.mrud.ir

گزارش کارشناسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

10033وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی0https://www.cra.ir

استعلام دامپزشکی

10191وزارت جهاد کشاورزی – سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران0ivo.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05ماده 25[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه

شماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05دستورالعمل[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05دستورالعمل[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05دستورالعمل[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی

13881398/04/05دستورالعمل[icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””]
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1