تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز کارت هوشمند رانندگی بین‌شهری

خانه > اخذ مجوز  > مجوز کارت هوشمند رانندگی بین‌شهری

مجوز کارت هوشمند رانندگی بین‌شهری

مجوز کارت هوشمند رانندگی بین‌شهری

مجوز کارت هوشمند رانندگی بین‌شهری

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز کارت هوشمند رانندگی بین‌شهری ( هزینه صدور مجوز فعالیت رانندگی بین شهری ، شرایط دریافت کارت هوشمند رانندگی بین شهری ، مدارک اخذ کارت رانندگی بین شهری  ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368105751381/01/18ماده 31 و 32

دستور العمل صدور ، تمدید ،تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی106731393/10/09فصل اول ماده 2

قانون اخذ بهاي خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابري106741368/09/01بند 5 ماده واحده

آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»112221391/08/15ماده 2 بند پ

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر گواهینامه رانندگی10006
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی آموزشی10029
درخواست متقاضی10030
معرفی نامه10068
ارائه فیش بانکی12054
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی12801
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستور العمل صدور ، تمدید ،تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی106731393/10/09ماده 3 و 2

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی10086وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0tamin.ir
عدم سوء پیشینه کیفری10097نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
ارائه گواهی یا معرفی نامه معتبرصندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و عشایر (براي متقاضيان روستايي)10303وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی0http://roostaa.ir
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
برخورداری از سلامتی جسمی و روانی10180وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی1behdasht.gov.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستور العمل صدور ، تمدید ،تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی106731393 / 10/ 09بند 7 ذيل ماده سه

دستور العمل صدور ، تمدید ،تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی106731393 / 10/ 09بند 2 ماده دو

دستور العمل صدور ، تمدید ،تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی106731393 / 10/ 09ماده سه بند 6

هزینه صدور مجوز فعالیت رانندگی بین شهری

فرآیند صدور مجوز کارت هوشمند رانندگی بین‌شهری
فایلی وجود ندارد

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستور العمل صدور ، تمدید ،تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی106731393 / 10/ 09ماده 4

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور و تجدید و المثنی200000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اصلاحيه خدمات قابل ارائه سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي- ماده 20111321395 / 07/ 2020

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز کارت هوشمند رانندگی بین‌شهری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی10038
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی11584
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستور العمل صدور ، تمدید ،تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی106731393 / 10/ 09فصل دوم ماده 5

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمديد100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
جدول تعرفه نرخ صدور كارت هوشمند112211395 / 07/ 13بند الف رديف 15

فرآیند اصلاح مجوز کارت هوشمند رانندگی بین‌شهری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تغيير حوزه فعاليت1000000 ریال

فرآیند ابطال مجوز کارت هوشمند رانندگی بین‌شهری


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستور العمل صدور ، تمدید ،تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان حمل و نقل بار و مسافر برون شهری و روستایی106731393 / 10/ 09فصل چهارم

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید