تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز کارنه تیر

خانه > اخذ مجوز  > مجوز کارنه تیر

مجوز کارنه تیر

مجوز کارنه تیر

مجوز کارنه تیر

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید  مجوز کارنه تیر (هزینه صدور مجوز کارنه تیر ، شرایط دریافت پروانه کارنه تیر ، مدارک اخذ کارنه تیر اتاق بازرگانی )را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر (کنوانسیون T.I.R)6471363 / 03 /01تبصره 1و2 ماده واحده

فرآیند صدور مجوز کارنه تیر
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کارت عضویت100532
مجوز گمرک جمهوری اسلامی ایران1001456
مجوز وزارت راه1002548
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا تحت کارنه های تیر (کنوانسیون T.I.R)6471363 /03 / 01تبصره 2 ماده واحده

کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)12221354 / 08 /23قسمت دوم ضمیمه 9

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام سوابق عدم تخلف متقاضی کارنه تیر از وزارت راه10088وزارت راه و شهرسازی – سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور1www.mrud.ir
استعلام سوابق عدم تخلف گمرکی متقاضی کارنه تیر از گمرک ایران10082وزارت امور اقتصادی و دارایی – گمرک جمهوری اسلامی ایران1https://epl.irica.gov.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)12221354 /08 / 23قسمت دوم ضمیمه 9

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)13311398 / 10 /17قسمت دوم ضمیمه 9

شرایط دریافت پروانه کارنه تیر

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)12221354 /08 / 23قسمت دوم ضمیمه 9

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)13311398 / 10 /17قسمت دوم ضمیمه 9

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)12221354 /08 / 23قسمت دوم ضمیمه 9

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)13311398 / 10 /17قسمت دوم ضمیمه 9

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
راهنمای انجمن های حمل و نقل بین المللی تیر (ذیل کنوانسیون بین المللی تیر)13301388 /09 / 10قسمت 10

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز کارنه تیر

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز کارنه تیر

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)12221354 / 08/ 23ماده 38

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)13311398 / 10 /17ماده 38 متن انگلیسی

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا در جاده ها (T.I.R)12221354 /08 / 23ماده 38

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها (با متن ترجمه شده کنوانسیون)13311398 / 10 /17ماده 38 متن اصلی (انگلیسی)

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید