تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز کاشت و پرورش مرجان‌

خانه > اخذ مجوز  > مجوز کاشت و پرورش مرجان‌

مجوز کاشت و پرورش مرجان‌

مجوز کاشت و پرورش مرجان‌

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست101341371 / 08/ 24ماده 6

قانون شکار و صید101351375 / 09/ 25ماده 6

فرآیند صدور مجوز کاشت و پرورش مرجان‌
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر کروکی10025
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
درخواست متقاضی10030
طرح توجیهی10261
نقشه10366
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت10519
تائيديه پروپوزال مصوب دانشجويي و تحقيقاتي10719
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


مدارک اخذ مجوز احیا محیط زیست دریایی و کاشت مرجان

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه 14 هیات مقررات زدایی116861396 / 02/ 18شماره52

مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه 158 شورای عالی محیط زیست103231377 / 01/ 01همه موارد

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز کاشت و پرورش مرجان‌


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نامه حسن انجام کار مربوط به هر یک از پروژه های انجام یافته10486
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست101341371 / 08/ 24ماده6 بند الف/ج

قانون شکار و صید101351375 / 09/ 25ماده6 بندپ/ت/ث

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز کاشت و پرورش مرجان‌


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز کاشت و پرورش مرجان‌


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست101341371 / 08/ 24ماده (6) بند (ج)

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید