تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز کسب و کار مجازی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز کسب و کار مجازی

مجوز کسب و کار مجازی

مجوز کسب و کار مجازی

مجوز کسب و کار مجازی

در این مطلب شرایط مدارک ، هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز کسب و کار مجازی (هزینه کار مجازی، شرایط کار اینترنتی ، مدارک لازم کسب و کار اینترنتی) شرح داده می شود.

مرجع صدور مجوز کسب و کار مجازی


مشخصات مجوز کار اینترنتی

کار اینترنتی
درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز کار اینترنتی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران2271389/12/111و 6 و7

قانون نظام صنفی کشور5561359/04/1387و2

فرآیند صدور مجوز کسب و کار مجازی
فایلی وجود ندارد

شرایط کار اینترنتی و مدارک لازم برای صدور مجوز کسب و کار اینترنتی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران5171383/06/143

قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03186

مجوز کار اینترنتی

استعلام‌های بین دستگاهی کار مجازی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم بدهی قطعی مالیاتی10009وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیاز کار مجازی


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز کسب و کار

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور5561359/04/135

هزینه صدور مجوز کار مجازینمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز کسب و کار مجازی

شرایط کار اینترنتی و مدارک لازم برای تمدید مجوز کسب و کار اینترنتی


عنوان مدرککد مدرک
کارت بهداشتی کارکنان بخش های مرتبط به تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش10008
تصویر گواهی آموزشی10029
گواهی اداره مالیاتی ذیبط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده100455
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور4921392/06/12ماده 22 تبصره ماده 8

ضوابط خاص تمدید مجوز کار اینترنتی


مدت زمان تمدید مجوز ثبت کار مجازی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور4921392/06/12تبصره 2 ماده 5

قانون نظام صنفی کشور4921392/06/12تبصره 1 ماده 5

هزینه تمدید مجوز کار مجازی


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ی صدور/تبدیل/تمدید2000000 ریال
درآمد عمومی کشور جهت صدور و تمدید پروانه کسب30000 ریال
تمبر مالیاتی100000 ریال
صدور پروانه کسب الکترونیکی100000 ریال
حق عضویت صدور پروانه کسب سال اول8000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی4941392/12/28ماده 9

مدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند اصلاح مجوز کسب و کار مجازی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزهزینه کار مجازی

ضوابط خاص اصلاح مجوز کار اینترنتی


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز کسب و کار مجازی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز کار مجازیفرآیند ابطال مجوز کسب و کار مجازی

شرایط قابلیت ابطال مجوز کار اینترنتی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون نظام صنفی کشور4921392/06/12ماده 23 تبصره م 87

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز  لازم کسب و کار اینترنتیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1