تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مفاصاحساب مالیاتی ماده ۲۳۵ مالیات مستقیم

خانه > اخذ مجوز  > مفاصاحساب مالیاتی ماده ۲۳۵ مالیات مستقیم

مفاصاحساب مالیاتی ماده ۲۳۵ مالیات مستقیم

مفاصاحساب مالیاتی ماده 235 مالیات مستقیم

مفاصاحساب مالیاتی ماده 235 مالیات مستقیم

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز مفاصاحساب مالیاتی ماده 235 مالیات مستقیم (هزینه مفاصا حساب مالیاتی مستقیم ماده 235 ، شرایط دریافت مفاصاحساب مالیات مستقیم 235 ، مدارک لازم مفاصاحساب مالیاتی ماده 235 مستقیم) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366 / 12/ 03235

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده10457
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366 / 12/ 03235

استعلام‌های بین دستگاهی مفاصاحساب مالیاتی ماده 235 مالیات مستقیم


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366 / 12/ 03235

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366 / 12/ 03235

مدارک لازم مفاصاحساب مالیاتی ماده 235 مستقیم

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366 / 12/ 03235

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز مفاصاحساب مالیاتی ماده 235 مالیات مستقیم


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366 / 12/ 03235

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366/ 12/ 03235

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مالیات هاي مستقیم102631366 /12 / 03235

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز مفاصاحساب مالیاتی ماده 235 مالیات مستقیم


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز مفاصاحساب مالیاتی ماده 235 مالیات مستقیم


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید