تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نظام ثبت اختراعات چیست و در صورت قبول یا رد اختراع چه باید کرد؟

خانه > ثبت اختراع  > نظام ثبت اختراعات چیست و در صورت قبول یا رد اختراع چه باید کرد؟

نظام ثبت اختراعات چیست و در صورت قبول یا رد اختراع چه باید کرد؟

نظام ثبت اختراعات

نظام ثبت اختراعات چیست و در صورت قبول یا رد اختراع چه باید کرد؟

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد: نظام ثبت اختراعات چیست ، در صورت قبول یا رد اختراع چه باید کرد؟ ، مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع چقدر است

به طور کلی دو نظام برای ثبت اختراع در دنیا وجود دارد:

1. نظام اعلامی؛

.Examination) 2). نظام بررسی ماهیتی

نظام اعلامی ثبت اختراعات

نظام ثبت اختراع لزوماً یکی از دو نظام مذکور به صورت مطلق نیست و ممکن است نظام ثبت اختراع در یک کشور، در برخی حوزه های علوم و تکنولوژی به صورت اعلامی باشد.

در این مدل، اختراعِ ادعا شده بررسی نمی شود، فقط در صورت عدم ثبت اختراع، به ثبت آن اقدام می گردد.

در بعضی از علوم و فن آوری ها به شکل بررسی ماهیتیِ ثبت اختراع است.

یعنی علاوه بر استعلام به منظور عدم ثبت پیشین آن، به بررسی دقیق از نظر تخصصی نیز منوط می شود.

نظام ماهیتی ثبت اختراعات

کشور ایالات متحده با توجه به اینکه از یک نظام ثبت اختراع بسیار دقیق و پیچیده برخوردار است، از نظام بررسی ماهیتی در تمامی حوزه های علوم و فنون بهره می گیرد.

با توجه به تفاوت اساسی موجود میان نظام این کشور با اغلب (Patent ، پروانه اختراع )پروانه ثبت اختراع، پته کشورهای دنیا، ایالات متحده به صورت مورد خاص قابل بررسی است. در ایران نظام ثبت اختراع به صورت اعلامی است و فقط در صورت تمایل مخترع به ارزیابی علمی اختراعش، وی باید با درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فن آوری در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری مراجعه نماید.

در کلیه کشورهای دنیا نخستین توصیه ای که به یک مخترع می شود آن است که پیش از آن که اختراع خویش را در کشورهای دیگر به ثبت رساند، برای ثبت آن در کشور متبوعش اقدام نماید.

مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع

و 20 سال تنظیم می شود ،10 ، با توجه به تقاضای مخترع به مدت 5 که باید به طور دقیق در ورقه ثبت اختراع قید شود.

مدت اعتبار ثبت اختراع

در صورت قبول یا رد اختراع چه باید کرد؟

پس از ارائه گواهی ثبت اختراع دو حالت زخ می دهد، اختراع پذیرفته می شود یا نمی شود.

موارد در زیر توضیح داده می شوند.

در صورت پذیرش اختراع:

مراتب ثبت به صورت آگهی تهیه می شود و به منظور درج در روزنامه رسمی کشور تحویل متقاضی یا وکیل او می گردد.
پس از درج در روزنامه رسمی، یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت های صنعتی ارائه می شود و گواهی نامه ثبت اختراع توسط اداره مزبور تکمیل می گردد.

پس از آن یک نسخه از توصیف، ادعا و نقشه اختراع ضمیمهمی گردند و به صورت قیطان کشی شده با امضای مدیر کل و مهمور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی به متقاضی یا وکیل او. (پیوست 2) تسلیم می شود (نظام ثبت اختراعات).

در صورت رد اختراع:

برگه اخطار اداری به صورت کتبی به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می شود.

در این صورت متقاضی یا وکیل او می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه، نسبت به دادن دادخواست و شکایت از تصمیم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی به مراجع قضایی مستقر در تهران اقدام نمایند. چنانچه در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی نسبت به تنظیم دادخواست اقدام نشود، در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید