تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت PSTN

خانه > دسته‌بندی نشده  > پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت PSTN

پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت PSTN

پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت PSTN

پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت PSTN

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت PSTN (هزینه صدور مجوز خدمات تلفن ثابت ، شرایط دریافت پروانه خدمات عمومی تلفن ثابت ، مدارک اخذ مجوز خدمات تلفن ثابت) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379 /01 / 1728

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379 /01 / 17124

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران102761379 / 12/ 065

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تابعیت ایرانی10198
فایلی وجود ندارد


مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379 / 01 /17مواد 28 و 124

شرایط دریافت پروانه خدمات عمومی تلفن ثابت

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزهزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379/01/17مواد 28 و 124

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت PSTN

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
گزارش عملکرد10205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379/01/17مواد 28 و 124

آیین نامه اجرایی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران102761379/12/06همه موارد

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران100381379/01/17مواد 28 و 124

مدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه ارایه خدمات عمومی تلفن ثابت PSTN

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید