تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه اشتغال به کار کاردانی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه اشتغال به کار کاردانی

پروانه اشتغال به کار کاردانی

پروانه اشتغال به کار کاردانی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر فیش بانکی10013
سابقه فعالیت10290
تکمیل فرم درخواست10756
تصوير کارت ملی/کداقتصادی/شناسه ملی12456
تصویر عکس پرسنلی12771
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی12801
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 /01/0127-26-29-31

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان104011374 /12/224

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 /01/0126-29

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن105401374 /12/221-2-4-28-29-30-33-34

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10148وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان10www.msrt.ir
سابقه بیمه10082سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی0satam.aro.gov.ir
مفاصا حساب مالیاتی10187سازمان امور مالیاتی کشور – اداره کل امور مالیاتی0www.tax.gov.ir
وضعیت نظام وظیفه10009نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی10008قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir
استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی10149وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0www.tamin.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10079سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
اساسنامه10007سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0http://ssaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی115591397 /09/24مواد2 الي 6

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 /01/0127

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 /01/01ماده8 اصلاحيه 1390 آئين نامه تشكيلات كاردانهاي فني

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 /01/0122

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 /01/0122

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه اشتغال به كاركارداني60000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين101221373 /12/2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب105411384 /02/01فصل چهارم بند 11 از مدارك موردنياز

مجوزهای پیش‌نیاز


نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه تسویه حساب10850
سوابق كاري مرتبط11053
ارائه درخواست کتبی11224
اخذ مفاصا حساب مالياتي11589
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 /01/0127-31

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 /01/0122

هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمديد و يا تجديد پروانه اشتغال به كاركارداني60000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين101221373 /12/2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب105411384 /02/01فصل چهارم بند 11 مدارك موردنياز

مدت اعتبار مجوز


فرآیند اصلاح


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سوابق كاري مرتبط11053
اخذ مفاصا حساب مالياتي11589
سوابق دوره های آموزشی11739
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین اجرایی قانون نظام مهندسی104031397 /10/1227

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیین نامه های آن105401374 /12/2231-5-بند ح ماده27

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 /01/0122

ضوابط خاص اصلاح مجوز


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
اصلاح و ارتقاي پروانه اشتغال به كاركارداني60000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين101221373 /12/2838

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه نامه ھای مصوب105411384 /02/01فصل چهارم بند 11 از مدارك مورد نياز

مدت اعتبار مجوز


فرآیند ابطال


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان104001375 /01/0123-90–91

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1