تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه ایجاد شبکه انتقال داده نوری و فیبر نوری

خانه > اخذ مجوز  > پروانه ایجاد شبکه انتقال داده نوری و فیبر نوری

پروانه ایجاد شبکه انتقال داده نوری و فیبر نوری

پروانه ایجاد شبکه انتقال داده نوری و فیبر نوری

پروانه ایجاد شبکه انتقال داده نوری و فیبر نوری

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه ایجاد شبکه انتقال داده نوری و فیبر نوری ( هزینه صدور مجوز شبکه انتقال داده با فیبر نوری ، شرایط دریافت پروانه شبکه انتقال داده نوری ، مدارک لازم بهره برداری شبکه انتقال داده نوری ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی100111388 /11 / 21بند (1) ماده (6)

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات100391382 /09 / 19بند (ز) ماده (3)

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات100391382 /09 / 19ماده 6

اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون109471390 / 10 /18بند 21-1 و 21-2 ماده 21 مصوبه

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
تصویر ضمانت بانکی10032
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه10497
فرم تكميل شده مشخصات شركت10498
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران10499
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛11204
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛11205

تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی

11206
چهار قطعه عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛11210
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛11211
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات11217
اصل فيش بانکي پرداخت مبلغ حق الامتياز11221
مدارک اختصاصی شامل اطلاعات و مستندات مورد نیاز مطابق با شرایط ذکر شده در مصوبه كميسيون تنظيم مقررات11226
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون109471390 / 10/ 18ماده 12

متمم اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 1-137 کمیسیون109481391 / 01/ 20کل مصوبه

فرآیند صدور پروانه ایجاد شبکه انتقال داده نوری و فیبر نوری
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام صلاحیت از مراجع ذی صلاح (حراست)10136وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir

ضوابط خاص صدور مجوز


مجوزهای پیش‌نیاز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات113911395 / 11/ 25ردیف 32 جدول الف

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون109471390 / 10/ 18ماده 5

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
حق الامتياز صدور پروانه500000000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون109471390 / 10/ 18ماده 12

متمم اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 1-137 کمیسیون109481391 / 01/ 20کل مصوبه

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه ایجاد شبکه انتقال داده نوری و فیبر نوری

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون109471390 / 10 /18ماده 6

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون109471390 / 10 /18ماده 6

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اصول حاکم بر پروانه ايجاد و بهره برداري از شبکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فيبر نوري-مصوبه 130 کمیسیون109471390 / 10 /18ماده 6

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه ایجاد شبکه انتقال داده نوری و فیبر نوری

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه ایجاد شبکه انتقال داده نوری و فیبر نوری

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز