تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی

پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی

پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی

پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی ( هزینه صدور مجوز بهداشت وسیله نقلیه دامپزشکی ، شرایط دریافت پروانه بهداشت ماشین حمل وسیله دامپزشکی ، مدارک ثبت مجوز بهداشت حمل کالای دامپزشکی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد 2 و 3

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
مدارک قانونی معتبر مالکیت خودرو (های) مورد نیاز1009982
تعهد نامه رسمی (محضری) مالک و راننده1009119
کارت بهداشتی معتبر راننده (ها) و کمک های آنان1009117
کارت شناسایی خودرو (ها)1009116


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان13171393 /06 / 02بخش اول

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان13171393 /06 / 02بخش دوم

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان13171393 /06 / 02بخش دوم

مدت زمان صدور پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی

 روزپروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان13171393 /06 / 02بخش اول

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه خودرو سبک300000 ریال
صدور پروانه خودرو سنگین225000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393 /01 / 28فصل پنجم

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه خودرو سبک300000 ریال
صدور پروانه خودرو سنگین225000 ریال

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد)1009101
مدارک قانونی معتبر مالکیت خودرو (های) مورد نیاز1009982
تعهد نامه رسمی (محضری) مالک و راننده1009119
کارت شناسایی خودرو (ها)1009116
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان13171393 /06 / 02بخش اول و دوم

ضوابط خاص اصلاح پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10ماده 20

نحوه صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی مواد اولیه و خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان13171393 /06 / 02بخش دوم

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه خودرو سبک300000 ریال
صدور پروانه خودرو سنگین225000 ریال

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد 4 و 20

شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالا دامپزشکی


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
درخواست کتبی دارنده پروانه/ مجوز/ گواهی مبنی بر ابطال پروانه1009100
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی5681387 /09 / 10مواد 4 و 20

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید