تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره برداری بیمارستان

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره برداری بیمارستان

پروانه بهره برداری بیمارستان

پروانه بیمارستان

در این مطلب شراط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان (هزینه دریافت مجوز بیمارستان ، شرایط صدور مجوز تاسیس بیمارستان ، مدارک مورد نیاز ثبت بیمارستان) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه بهره برداری بیمارستان

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تاسیس بیمارستان(_)4051383 /12 / 24همه

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367 /03 / 12همه

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه بهره برداری بیمارستان


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
تصویر گواهی پایان کار10020
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی100429
تائیدیه های فنی ساختمان100432
تائیدیه بهداشتی100433
مجوز کار با اشعه صادره از سازمان انژی اتمی100440
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


دریافت مجوز بیمارستان

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور پروانه بهره برداری بیمارستان

 روزمدت اعتبار پروانه بهره برداری بیمارستان

 ماههزینه صدور مجوز دریافت مجوز بیمارستاننمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز

شرایط صدور مجوز تاسیس بیمارستان


مدارک مورد نیاز ثبت بیمارستان


ضوابط خاص تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید دریافت مجوز بیمارستانفرآیند اصلاح پروانه بهره برداری بیمارستان

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

شرایط صدور مجوز تاسیس بیمارستان


مدارک مورد نیاز ثبت بیمارستانضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار پروانه بهره برداری بیمارستان

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه بهره برداری بیمارستان

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز

شرایط صدور مجوز تاسیس بیمارستان


مدارک مورد نیاز ثبت بیمارستان


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید