تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منازل

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منازل

پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منازل

پروانه مرکز ارائه خدمات

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منازل

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367 /03 / 12همه

آیین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منازل4441378 /04 / 21همه

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی100429
گزارش بهره برداری100430
معرفی مسئولین فنی100431
تائیدیه بهداشتی100433
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منازل


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدورنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منازل


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز مرکز ارائه خدمات


مدت زمان تمدید پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منازل

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدیدفرآیند اصلاح مجوز مرکز ارائه خدمات


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منازلمدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز مرکز ارائه خدمات

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز مرکز ارائه خدمات

شرایط قابلیت ابطال پروانه بهره برداری مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منازل


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید