تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره برداری مرکز صنعتی و معدنی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره برداری مرکز صنعتی و معدنی

پروانه بهره برداری مرکز صنعتی و معدنی

پروانه مرکز صنعتی و معدنی

پروانه بهره برداری مرکز صنعتی و معدنی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهره برداری مرکز صنعتی و معدنی ( پروانه مرکز صنعتی ، هزینه مجوز مرکز صنعتی ، شرایط پروانه بهره برداری مرکز معدنی ، مدارک مورد نیاز بهره برداری مرکز صنعتی) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه بهره برداری مرکز صنعتی و معدنی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه کمک های مالی و تجهیزاتی به دارندگان مجوزهای تحقیقات صنعتی5611377 /10 / 12تمام مواد

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن5641379 /10 / 10ماده 1 بند 8

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
درخواست متقاضی10030
جواز تاسیس100262
پرسشنامه تکمیل شده100640
مستندات مندرج در پرسشنامه100838


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش5621385 /05 / 21ماده 6

مدارک بهره برداری مرکز صنعتی

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه بهره برداری مرکز صنعتی و معدنی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http:// www.rrk .ir/News /NewsList .aspx

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش5621385 /05 / 21ماده 6

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه بهره برداری مرکز صنعتی و معدنی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید پروانه بهره برداری مرکز صنعتی و معدنی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز مرکز صنعتیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه بهره برداری مرکز صنعتی و معدنی


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی و پروانه پژوهش5621385 /05 / 21تبصره 2 و 3

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح پروانه بهره برداری مرکز صنعتی و معدنیفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی5621385 / 05/ 21ماده 7

شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه بهره برداری مرکز صنعتی و معدنیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی5621385 /05 / 21ماده 7

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید