تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه تاسیس فروشگاه آفت ‏کش‏ گیاهی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه تاسیس فروشگاه آفت ‏کش‏ گیاهی

پروانه تاسیس فروشگاه آفت ‏کش‏ گیاهی

پروانه تاسیس فروشگاه آفت ‏کش‏ گیاهی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات100861385 / 01/ 20ماده 45

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 /02 / 15بند2 ماده7

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 /02 / 15ماده 3 ردیف الف

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
تایید مسئول فنی10610

مدارک شرکت شامل کپی اساسنامه و آگهي ثبت شركت یا تغییرات

10951
داشتن گواهی سلامت (مرکز بهداشت)11493
ارائه طرح توجیهی و فنی11520
اسناد مالکیت12303
تصویر آخرین مدرک تحصیلی12773
گواهی معتبر سابقه کار12774

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 /02 / 15ماده 10 بند الف و ب

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه کیفری10097نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 /02 / 15صفحه 14

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 /02 / 15صفحه 12

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 /02 / 15ماده 18 ص 17

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بازدید کارشناسی750000 ریال
صدور پروانه250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزمدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند اصلاح پروانه تاسیس فروشگاه آفت ‏کش‏ گیاهی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي109861393 /06 / 24ماده 25

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي109861393 /06 / 24ماده26

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي109861393 /06 / 2419

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 / 02/ 15ردیف2 ماده 7 ص 9

هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه صدور مجوز فروشگاه آفت کش گیاهیمبلغ
اصلاح250000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23تبصره 3 ماده 2

فرآیند ابطال پروانه تاسیس فروشگاه آفت ‏کش‏ گیاهی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین اجرایی قانون نظام مهندسی104031397 /10  / 129

نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي109851398 / 06/ 24ماده7

نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي109851398 / 06/ 24ماده22

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
تصویر تعهد نامه محضری10035
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت10519
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی110171394 / 02/ 15ماده14

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید