تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه تاسیس و توسعه واحد تولید خاک پوششی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه تاسیس و توسعه واحد تولید خاک پوششی

پروانه تاسیس و توسعه واحد تولید خاک پوششی

پروانه تاسیس و توسعه واحد تولید خاک پوششی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23دستورالعمل ماده 2

دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای110221395 / 05 / 10ماده2

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر اساسنامه10012
طرح توجیهی10261
تکمیل فرم درخواست10756
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی11057
نقشه UTM زمین (محل) پیشنهادی برای تاسیس واحد/ مرکز مورد تقاضا11164
فاکتور تاییدیه واردات خاک12914

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای110221395 /05 / 10ماده 2

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه تاسیس و توسعه واحد تولید خاک پوششی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تامین آب10137وزارت نیرو – معاونت آب و آبفا15http://www.moe.gov.ir
ملزومات فنی گازرسانی10117وزارت نفت – شرکت ملی گاز ایران120www.nigc.ir
تامین سوخت گازوئیل10142شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران – شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی15www.niordc.ir
استعلام زيست محيطي محل فعاليت10152سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست15www.doe.ir
حریم راه و شهرسازی10144وزارت راه و شهرسازی – اداره کل راه و شهرسازی15https://www.mrud.ir
تامین برق10138شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر – شرکت توزیع نیروی برق15http://www.moe.gov.ir
استعلام از امور اراضی جهت عدم تعارض با اراضی ملی10352وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور15https://www.laoi.ir
استعلام از سازمان دامپزشکی جهت رعایت حریم ضوابط بهداشتی10350سازمان دامپزشکی کشور – اداره کل دامپزشکی15https://www.ivo.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای110221395 / 05 /10ماده 2

شرایط دریافت پروانه وواحد توسعه و تولید خاک پوششی

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای110221395 /05 / 10ماده 3

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای110221395 /05 / 10ماده 3

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای110221395 /05 / 10ماده 4 بند1

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای110221395 /05 / 10ماده4 بند1

دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای110221395 /05 / 10صفحه 15

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه تاسیس و توسعه واحد تولید خاک پوششی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل موافقت اصولی و پروانه تاسیس11385

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه تاسیس و توسعه واحد تولید خاک پوششی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه تاسیس و توسعه واحد تولید خاک پوششی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 /04 / 05ماده21

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
گزارش نظارتی11189
آراء و احکام قطعی هياتهاي انتظامي و مراجع ذیصلاح قضائی11190
ارائه درخواست کتبی11224
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارج خوراکی108991398 /04 / 05ماده21

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید