تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه تولید انفرادی صنایع دستی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه تولید انفرادی صنایع دستی

پروانه تولید انفرادی صنایع دستی

پروانه تولید انفرادی صنایع دستی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها101551394/06/11بند ج مورد 4

فرآیند صدور پروانه تولید انفرادی صنایع دستی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
عکس پرسنلی10007
تصویر اجاره نامه10018
درخواست متقاضی10030
تعهد نامه عدم اشتغال10291
ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا10293
نامه اشتغال به تحصیل10769
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی11187
مدرک تحصیلی11633
اجاره نامه کدرهگیری دار11823
ارائه اصل و تصوير سند رسمي مالكيت12593
تصویر آخرین مدرک تحصیلی12773
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی12801


<