تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه تولید انفرادی صنایع دستی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه تولید انفرادی صنایع دستی

پروانه تولید انفرادی صنایع دستی

پروانه تولید انفرادی صنایع دستی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها101551394/06/11بند ج مورد 4

فرآیند صدور پروانه تولید انفرادی صنایع دستی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
عکس پرسنلی10007
تصویر اجاره نامه10018
درخواست متقاضی10030
تعهد نامه عدم اشتغال10291
ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا10293
نامه اشتغال به تحصیل10769
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی11187
مدرک تحصیلی11633
اجاره نامه کدرهگیری دار11823
ارائه اصل و تصوير سند رسمي مالكيت12593
تصویر آخرین مدرک تحصیلی12773
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی12801


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي107631394 / 12/ 12فصل 2 ص 5

دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي107631394 / 12/ 12فصل 3 ص 6

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي107631394/12/12ص 6 فصل 3

شرایط دریافت پروانه تولید انفرادی صنایع دستی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663110711396 / 09/ 21بند 11صنایع دستی

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663110711396 / 09/ 21بند11صنایع دستی

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي101841394 / 12/ 12ص 7 فصل 5 ردیف 3

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه تولید انفرادی صنایع دستی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
عکس پرسنلی10007
تصویر اجاره نامه10018
درخواست متقاضی10030
پروانه تولید10355
نامه اشتغال به تحصیل10769
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي101841394 / 12/ 12ص 5 فصل 2

دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي101841394 / 12/ 12ص 7 فصل 4

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي107631394 / 12/ 12ص 7 فصل 5 ردیف3و4

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه تولید انفرادی صنایع دستی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه تولید انفرادی صنایع دستی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز هاي صنايع دستي101841394 / 12/ 12ص 8 فصل 6 ردیف 5 و6

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوزهاي صنايع دستي107631394 / 12/ 12ص8فصل 6 ردیف 5و6

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1