تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه خرده فروشی برق

خانه > اخذ مجوز  > پروانه خرده فروشی برق

پروانه خرده فروشی برق

پروانه خرده فروشی برق

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان برق ایران2101397 /09 / 135-6

دستور العمل اجرایی مجوز خرده فروشی برق2181397 /09 / 138

دستور العمل اجرایی مجوز خرده فروشی برق2181397 /09 / 1312

دستور العمل اجرایی مجوز خرده فروشی برق2181397 /09 / 13-9-2

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان برق ایران2101397 / 09/ 13مواد 5 و 6

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز خرده فروشی برقنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدیدعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل اجرایی مجوز خرده فروشی برق2181397 /09 / 13بند (2) ماده (9)

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز خرده فروشی برقفرآیند اصلاح مجوز

شرایط  و مدارک لازم برای اصلاحضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل اجرایی مجوز خرده فروشی برق2181397/09/13ماده (12)

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید