تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا

خانه > اخذ مجوز  > پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا

پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا

پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران102681385/10/15ماده 231

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)102731386/07/01راهبرد دوم

فرآیند صدور پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
تصویر اظهارنامه مالیاتی10033
لیست بیمه کارکنان10442
قرارداد کار موسسه با کارکنان و لیست پرداخت بیمه و کسورات قانونی11653
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه سامانه خدمات افتا111131395/02/01بندهای 4،5،6،8

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گواهی تابعیت ایرانی10461استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی0http://www.ir
مدارک اخذ مجوز فعالیت خدمات عملیاتی افتا

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)102731386/07/01اقدام دوم

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)111381395/11/26بند ب

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)102731386/07/01اقدام دوم

آیین نامه سامانه خدمات افتا111131395/02/01بند2.9

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
تصویر اظهارنامه مالیاتی10033
تابعیت ایرانی10198
لیست بیمه کارکنان10442
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه سامانه خدمات افتا111131395/02/016.10،5.10،4.10،3.10

آیین نامه سامانه خدمات افتا111131395/02/01بندهای 4،5،6،8

آیین نامه سامانه خدمات افتا111131395/02/01بندهای 4،5،6،8

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)102731386/07/01اقدام دوم

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)102731386/07/01اقدام دوم

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)102731386/07/01اقدام دوم

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)111381395/11/26بند ب

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)111381395/11/26بند ب

عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)111381395/11/26بند ب

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه سامانه خدمات افتا111131395/02/01بند 1.10 و 2.10

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1
سلام،
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
گروه ثبت بازرگان حلال مسائل ثبت شرکت‌های شماست.
(در صورت عدم پاسخگویی می‌توانید با شماره تلفن همراه:09391131818 از طریق واتس‌اپ با کارشناس ارشد در تماس باشید).