تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه مرکز تلقیح مصنوعی، دارویی مایه کوبی دامپزشکی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه مرکز تلقیح مصنوعی، دارویی مایه کوبی دامپزشکی

پروانه مرکز تلقیح مصنوعی، دارویی مایه کوبی دامپزشکی

پروانه مرکز تلقیح مصنوعی ، دارویی مایه کوبی دامپزشکی

پروانه مرکز تلقیح مصنوعی ، دارویی مایه کوبی دامپزشکی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه مرکز تلقیح مصنوعی ، دارویی مایه کوبی دامپزشکی (هزینه صدور مجوز مرکز تلقیح مصنوعی دامپزشکی ، شرایط دریافت پروانه مرکز تلقیح مصنوعی و دارویی ، مدارک اخذ مجوز مرکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی دامپزشکی) را کاملا شرح می‌دهیم.

 

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه مرکز تلقیح مصنوعی ، دارویی مایه کوبی دامپزشکی

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23ماده 2

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور100941371 / 12 /09مواد 12 و 14

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون سازمان دامپزشکی کشور100931350 /03 / 24مواد 9 و 10

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور100941371 / 12/ 09مواد 9 و 10

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23ت 4 ماده 2، ت5 ماده6

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی11187
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط11397
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر11399
دانشنامه (معتبر) دکترای عمومی دامپزشکی11400
کارت معتبر عضویت نظام دامپزشکی ج.ا.ا.11402
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال11445
مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شناسه ملی)11736
مجوز تاسیس (معتبر) حسب مورد برای درمانگاه (کلینیک)/ مجتمع درمانی ، آزمایشگاه، داروخانه، بیمارستا11752
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور100941371 / 12 /09مواد 12 و 14

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه مرکز تلقیح مصنوعی ، دارویی مایه کوبی دامپزشکی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 / 04 /23ماده 2

شرایط دریافت پروانه مرکز تلقیح مصنوعی و دارویی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23ماده 2

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور100941371 / 12 /09مواد 12 و 14

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 / 04 /23ماده 2

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور100941371 /12 / 09مواد 12 و 14

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون سازمان دامپزشکی کشور100931350 /03 / 24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت109431393 / 01 /28فصل دوم

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه مرکز تلقیح مصنوعی ، دارویی مایه کوبی دامپزشکی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور100941371 / 12 /09مواد 12 و 14

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور100941371 / 12 /09مواد 12 و 14

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه مرکز تلقیح مصنوعی ، دارویی مایه کوبی دامپزشکی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌110281373/10/20مواد 12 تا 16

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌110281373 /10 /20مواد 2 تا 16

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزهزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون سازمان دامپزشکی کشور100931350 /03 / 24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت109431393 /01 / 28فصل دوم

مدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند ابطال پروانه مرکز تلقیح مصنوعی ، دارویی مایه کوبی دامپزشکی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی102201389 /04 / 23ت 4 ماده 2، ت5 ماده6

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌110281373 /10 / 20ماده 11

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح11193
درخواست کتبی دارنده پروانه/ مجوز/ گواهی مبنی بر ابطال پروانه11436
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌110281373 /10 / 20ماده 11

آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی110391391 /09 / 28ت 4 ماده 2، ت5 ماده6

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید