تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه مسئول فنی شرکت دارویی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه مسئول فنی شرکت دارویی

پروانه مسئول فنی شرکت دارویی

پروانه مسئول فنی شرکت دارویی

پروانه مسئول فنی شرکت دارویی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه مسئول فنی شرکت دارویی ( هزینه مجوز شرکت دارویی ، شرایط دریافت پروانه مسئول فنی شرکت دارویی ، مدارک اخذ مجوز مسیول فنی مرکز دارویی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه مسئول فنی شرکت دارویی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مجموعه قوانین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 واصلاحات سال 13534411353 / 12 /18ماده 17

کمیسیون ماده 204421367 /11 / 23همه

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اخذ مجوز مسیول فنی مرکز دارویی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر پروانه دائم داروسازی100605
تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور100040
استعفاء نامه مسئول فني قبلي شركت ممهور به مُهر نظام پزشکی (در صورت داروساز بودن)و تأییدیه مدیر عا1003034
اصل پروانه مسئول فني قبلي شركت1003035
استعفاء نامه مسئول فني معرفي شده از محل کار قبلي خود و اعلام سوابق اشتغال وی1003036
تصویر آخرین مدرک تحصیلی جهت مسئول فنی1003037
فرم تعهدنامه تكميل شده مسئول فنی1003038
فرم تعهدنامه عدم اشتغال به تحصیل1003039
تصویر گواهي تشخيص صلاحيت مسئول فنی دکتر داروساز جهت احراز عدم مسئولیت فنی ساعات صبح داروخانه با تأیی1003040
یک قطعه عكس 4 × 3 پشت نويسي شده مسئول فنی معرفی شده1003041
تصوير گواهي بازآموزي 5 ساله داروسازان1003042
فیش واريزي جهت صدور پروانه مسئول فنی1003043
گواهی عدم سوء پیشینه (مسئولین فنی جدید)1003044


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29ماده 17

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه مسئول فنی شرکت دارویی


اخذ مجوز مسیول فنی مرکز دارویی

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه مسئول فنی شرکت دارویی

 ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور مجوز پروانه مسئول فنی شرکتهای دارویی560000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت7221380/12/08بند ب

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه مسئول فنی شرکت داروییضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه مسئول فنی شرکت دارویی

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح پروانه مسئول فنی شرکت داروییضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه مسئول فنی شرکت دارویی

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو پروانه مسئول فنی شرکت داروییبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید