تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد

خانه > اخذ مجوز  > پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد

پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد

پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396 / 07/ 1416

فرآیند صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پرداخت هزینه های قانونی11853
درخواست کتبی ارزیابی و صدور گواهینامه انطباق دانش نماد11957
معرفی نام رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری11958
استاندارد اظهار شده دانش نماد11959
نتیجه بررسی کارشناسی انطباق با استاندارد11960
نتیجه آزمون معتبر برای کامل مورد درخواست دانش نماد11964
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه ارزیابی و صدور،تمدید و ابطال گواهینامه انطباق و پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد ویژه محصولات دانش بنیان114721397 / 12/ 256-1-1،6-1-2

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه ارزیابی و صدور،تمدید و ابطال گواهینامه انطباق و پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد ویژه محصولات دانش بنیان114721397 / 12/ 256-1-4-4

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران114511397 / 04/ 264-5-1،4-5-9

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مفاصاحساب پرداخت کارمزد خدماتی مربوط به صدورپروانه کاربرد علامت استاندارد10465
درخواست کتبی ارزیابی و صدور گواهینامه انطباق دانش نماد11957
معرفی نام رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری11958
استاندارد اظهار شده دانش نماد11959
نتیجه بررسی کارشناسی انطباق با استاندارد11960
نتیجه آزمون معتبر برای کامل مورد درخواست دانش نماد11964
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه ارزیابی و صدور،تمدید و ابطال گواهینامه انطباق و پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد ویژه محصولات دانش بنیان114721397 / 12/ 256-2

شیوه نامه ارزیابی و صدور،تمدید و ابطال گواهینامه انطباق و مجوز کاربرد علامت استاندارد دانش نماد ویژه محصولات دانش بنیان114721397 / 12/ 256-1-1،6-1-2

شیوه نامه ارزیابی و صدور،تمدید و ابطال گواهینامه انطباق و پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد ویژه محصولات دانش بنیان114721397 / 12/ 256-1-1،6-1-2

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران114511397 / 04/ 264-5-1،4-5-9

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران114511397 / 04/ 264-5-1،4-5-9

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران114511397 / 04/ 264-5-1،4-5-9

فرآیند اصلاح پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه ارزیابی و صدور،تمدید و ابطال گواهینامه انطباق و پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد ویژه محصولات دانش بنیان114721397 / 12/ 256-3

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه ارزیابی و صدور،تمدید و ابطال گواهینامه انطباق و پروانه کاربرد علامت استاندارد دانش نماد ویژه محصولات دانش بنیان114721397 / 12/ 256-3

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید