تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی

پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی

پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبات یکصدو هفتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخه 18اسفند ماه 1393117191393 /12 / 18ردیف 2 بند 22

فرآیند صدور پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده در محصولات کشاورزی
فایلی وجود ندارد

و مدارک اخذ مجوز نشان حد مجاز آلاینده محصول کشاورزی