تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

خانه > اخذ مجوز  > کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

کارت عضویت اتاق بازرگانی

کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ( هزینه صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی ، شرایط دریافت کارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع ، مدارک اخذ کارت عضویت اتاق بازرگانی و معادن ، دریافت کارت عضویت اتاق کشاورزی  ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران6531369 /12 / 15بند ی ماده 5

قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران6531369 /12 / 15بند الف ماده 9

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
پروانه کسب تولیدیاصناف کشور
گواهی عدم سوء پیشینه1001140
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی1011/6
تعهدنامه عضویت در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران1000795
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران7471374 /07 / 01ماده 1

هزینه صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه کیفری10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران7471374 /07 / 01بند 6 ماده 1

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران7471374 /07 / 01بند 2 ماده 3

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
پروانه کسب تولیدیاصناف کشور
گواهی عدم سوء پیشینه1001140
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران7471374 /07 / 01بند (2) ماده (3)

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز کارت عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزری ایران7471374 / 07/ 01ماده 4

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید