تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی  ، اعضای کمیته آموزشی مشاغل خانگی  ، وظایف کمیته آموزش کسب و کار خانگی ، وظایف دبیرخانه آموزش کسب خانگی ، منابع مالی مدیریت مشاغل خانگی

اعضای کمیته آموزشی مشاغل خانگی

1 .معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور (رئیس کمیته)

2 .مدیرکل دفتر راهبري اجراي آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور (نائب رئیس کمیته)

3 .نماینده دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

4 .نماینده وزارت جهاد کشاورزي

5 .نماینده وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی

6 .نماینده وزرات صنعت، معدن و تجارت

7 .نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوري

8 .نماینده معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

9 .نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

10 .نماینده مرکز ملی فرش ایران

11 .نماینده سازمان بهزیستی کشور

12 .نماینده کمیته امداد امام خمینی (ره)

13 .نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران

14 .نماینده سازمان غذا و دارو

15 .نماینده جهاد دانشگاهی

16 .یک نفر کارشناس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به عنوان مسئول دبیرخانه کمیته (دبیر کمیته)

تبصره 1 کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

اعضاي کمیته کتباً توسط دستگاه/ مرکز/ سازمان مربوطه به سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور معرفی می شوند.

تبصره 2

از سایر دستگاه هاي اجرایی ذیربط حسب ارتباط موضوع براي شرکت در جلسات دعوت به عمل خواهد
آمد.

وظایف دبیرخانه آموزش کسب خانگی

ماده 4 – وظایف کمیته آموزش کسب و کار خانگی

1 .تلاش جهت یکپارچه سازي در عرضه آموزش هاي مهارتی به متقاضیان مشاغل خانگی و بهره گیري از ظرفیت هاي قانونی و مالی دستگاه هاي اجرایی ذیربط

2 .تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت برنامه ریزي آموزشی مشاغل خانگی

3 .بررسی روش هاي نوین آموزشی (حضوري، نیمه حضوري و مجازي)در توسعه مشاغل خانگی

4 .تعیین راهبردهاي آموزشی متناسب با نیاز جامعه هدف

5 .احصاء نیازهاي آموزشی منطبق بر بازار کسب و کار مشاغل خانگی و اولویت بندي ارائه خدمات آموزشی

6 .نظارت بر نحوه عملکرد واحدهاي استانی متولی امر آموزش مشاغل خانگی

7 .بررسی و عارضه یابی میزان تقاضا براي رشته هاي مختلف مشاغل خانگی و برنامه ریزي براي مدیریت این تقاضاها

8 .پیش بینی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز براي اجراي برنامه هاي آموزش مشاغل خانگی به ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به منظور ارجاع به مراجع ذیربط

ماده 5 – وظایف دبیرخانه آموزش کسب خانگی

1 .برنامه ریزي تشکیل جلسات کمیته و دعوت از اعضاء

2 .مستند سازي و ارسال صورت جلسات و انجام مکاتبات کمیته

3 .پیگیري اجراي مصوبات کمیته

ماده 6 -محل دبیرخانه کمیته مدیریت آموزش مشاغل خانگی

دبیرخانه «کمیته مدیریت آموزش هاي مشاغل خانگی» در محل سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور تشکیل می شود.

ماده 7 – منابع مالی مدیریت مشاغل خانگی

دستگاه ها و نهادها در برگزاري دوره هاي آموزشی مورد نیاز، طی تفاهم نامه ها و قراردادهاي خدمات آموزشی مشترك با سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برابر ضوابط و مقرارت قانونی در تأمین منابع مالی اجراي نیازسنجی، آموزش و نظارت بر دوره ها همکاري می نمایند.

این شیوه نامه در 7 ماده و 2 تبصره در تاریخ 20 /9/96 به تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی رسید و حسب نیاز به پیشنهاد نمایندگان دستگاه هاي عضو ستاد قابل بازنگري می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید