تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه آزمون غیرمخرب صنعتی

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه آزمون غیرمخرب صنعتی

گواهینامه آزمون غیرمخرب صنعتی

گواهینامه آزمون‌ غیرمخرب صنعتی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت در برابر اشعه106621368 / 01/ 203

فرآیند صدور گواهینامه آزمون‌ غیرمخرب صنعتی
فایلی وجود ندارد
هزینه صدور گواهینامه آزمون غیر مخرب

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی11424
تصویر شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی و سوابق کار مرتبط مجری و مدرسین11425
تعهدنامه مجری و مدرسین(پیوست 1)11426
مدارک محل برگزاری کلاس ها11427
تصویر تاییدهای سایر مراجع ذیربط11428
تصویر اساسنامه یا مدرکی دال بر مجاز بودن به برگزاری دوره های آموزشی11429
فهرست امکانات مورد استفاده برای آموزش کار عملی11430
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی آزمونهای غیر مخرب سطح 1و2 بر اساس استاندارد ملی ISIRI/ISO 9712103451392 / 10/ 11پیوست 5 بند 5

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی آزمونهای غیر مخرب سطح 1و2 بر اساس استاندارد ملی ISIRI/ISO 9712103451392 / 10/ 11بند 7

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز108541384 / 07/ 23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی آزمونهای غیر مخرب سطح 1و2 بر اساس استاندارد ملی ISIRI/ISO 9712103451392 / 10/ 11بند 12-1

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه برگزاری1400000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه109731396 / 12/ 20جدول شماره16-ردیف 43

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز گواهینامه آزمون‌ غیرمخرب صنعتی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی11424
تصویر شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی و سوابق کار مرتبط مجری و مدرسین11425
تعهدنامه مجری و مدرسین(پیوست 1)11426
مدارک محل برگزاری کلاس ها11427
تصویر تاییدهای سایر مراجع ذیربط11428
تصویر اساسنامه یا مدرکی دال بر مجاز بودن به برگزاری دوره های آموزشی11429
فهرست امکانات مورد استفاده برای آموزش کار عملی11430
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره های آموزشی آزمونهای غیر مخرب سطح 1و2 بر اساس استاندارد ملی ISIRI/ISO 9712103451392 / 10/ 11پیوست 5 بند 5

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز108541384 / 07/ 23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه4500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه109731396 / 12/ 20جدول شماره16-ردیف 43

فرآیند اصلاح مجوز گواهینامه آزمون‌ غیرمخرب صنعتی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز گواهینامه آزمون‌ غیرمخرب صنعتی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید