تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه تأیید صلاحیت نهادهای بازرسی فنی

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه تأیید صلاحیت نهادهای بازرسی فنی

گواهینامه تأیید صلاحیت نهادهای بازرسی فنی

گواهینامه تأیید صلاحیت نهادهای بازرسی فنی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد106771396 / 07/ 14ماده 7 بند10و ماده9

آیین‌نامه اجرایی ماده (33) در خصوص انطباق نظام‌های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین ‌المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در بنگاه‌های اقتصادی- تصویب نامه شماره 109124/ت43180ك مورخ 1388/05/28 – كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی112271388 / 05/ 28ماده 1

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
چارت سازماني پيشنهادي10959
اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی11504
امکانات و تجهیزات شرکت11580

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تایید مدارک ثبتی10011قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور0http://ssaa.ir
گزارش کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری10062وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0https://www.msrt.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10079سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
ثبت شرکت های حقوقی10083سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0satam.aro.gov.ir
استعلام سابقه کار و فعالیت از سازمان تأمین اجتماعی10149وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0www.tamin.ir

مجوزهای پیش‌نیاز گواهینامه تأیید صلاحیت نهادهای بازرسی فنی


ضوابط خاص صدور مجوز


هزینه صدور مجوز صلاحیت بازرسی فتی

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
بررسی پرونده و صدور گواهینامه40000000 ریال
بررسی هر دامنه فعالیت20000000 ریال
بررسی هر حوزه جغرافیایی20000000 ریال
ارزیابی در داخل ایران (هر نفر روز معادل 8 ساعت)4000000 ریال
ارزیابی در خارج از ایران(هر نفر روز)10000000 ریال
بررسی پرونده و تمدید گواهینامه به ازای هر حوزه و هر دامنه10000000 ریال
بررسی پرونده و تجدید گواهینامه به ازای هر حوزه و هر دامنه20000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
نحوه محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران111991398 / 08/ 263-4

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهینامه تأیید صلاحیت نهادهای بازرسی فنی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه صدور (تمدید) مجوز صلاحیت بازرسی فتی


عنوان هزینهمبلغ
بررسی پرونده و صدور گواهینامه40000000 ریال
بررسی هر دامنه فعالیت20000000 ریال
بررسی هر حوزه جغرافیایی20000000 ریال
ارزیابی در داخل ایران (هر نفر روز معادل 8 ساعت)4000000 ریال
ارزیابی در خارج از ایران(هر نفر روز)10000000 ریال
بررسی پرونده و تمدید گواهینامه به ازای هر حوزه و هر دامنه10000000 ریال
بررسی پرونده و تجدید گواهینامه به ازای هر حوزه و هر دامنه20000000 ریال
کارمزد سالانه10000000 ریال

ضوابط خاص اصلاح مجوز


فرآیند اصلاح گواهینامه تأیید صلاحیت نهادهای بازرسی فنی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهینامه تأیید صلاحیت نهادهای بازرسی فنی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید