تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه مدلول سند

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه مدلول سند

گواهینامه مدلول سند

گواهینامه مدلول سند

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهینامه مدلول سند

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمركي2911390 / 09/ 22ماده 153

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


مدارک اخذ مجوز مدلول سند
عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
تصویر تعهد نامه محضری10035
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمرکی2641390 /09 / 16153

استعلام‌های بین دستگاهی گواهینامه مدلول سند


مجوزهای پیش‌نیاز


گواهینامه مدلول سند

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمرکی2641390/09/16153

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید گواهینامه مدلول سند

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهینامه مدلول سند

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


مدارک اخذ مجوز مدلول سند


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون امور گمرکی2641390 /09 / 16153

ضوابط خاص اصلاح مجوز


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهینامه مدلول سند

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


مدارک اخذ مجوز مدلول سند


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید