تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

خانه > اخذ مجوز  > گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه مدیر فنی جهت انجام خدمت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال113621396/04/24همه بند ها

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال114441394/11/21همه بند ها

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز