تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی ارزیابی امنیتی محصول

خانه > اخذ مجوز  > گواهی ارزیابی امنیتی محصول

گواهی ارزیابی امنیتی محصول

گواهی ارزیابی امنیتی محصول

مرجع صدور مجوز


مشخصات صدور گواهی ارزیابی امنیتی محصول

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی2091388 /11 / 21(ماده 6 بند 1)

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)3081389 /10 / 15ماده 231

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1388 – 1384)3101383 /06 / 11ماده 7

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1388 – 1384)3101383 /06 / 11ماده 44 بند(ج)

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)2491386 /07 / 01راهبرد دوم

سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اعلاعات کشور (سند افتا)2491386 /07 / 01راهبرد چهارم

اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران15061387 /12 / 10ماده 7 بند 13 و 14

اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران15061387 /12 / 10ماده 2 بند 1

اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران15071391 / 06 /19مواد 23، 26 و 27

فرآیند صدور مجوز صدور گواهی ارزیابی امنیتی محصول
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تابعیت ایرانی100204
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


هزینه صدور مجوز ارزیابی محصول

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
عناوین و سقف زمانی صدور مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – (مصوبه 80/12141)10871395 / 11 /26بند ب

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید صدور گواهی ارزیابی امنیتی محصول

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز صدور گواهی ارزیابی امنیتی محصول

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید