تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی

خانه > اخذ مجوز  > گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی

گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی

گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی

گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی ( هزینه دریافت پروانه بهداشت صادرات محصولات کشاورزی ، شرایط اخذ مجوز بهداشت صادرات محموله کشاورزی ، مدارک گرفتن پروانه بهداشتی محصولات کشاورزی  ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات2741385 /01 / 20ماده 18

قانون عهدنامه بین المللی حفظ نباتات12251389 /10 / 25ماده 5

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی


عنوان مدرککد مدرک
کارت بازرگانی100228
مجوز صادرات11241
اظهارنامه صادراتی12522
برگه آزمایش کلینیک گیاهپزشکی10005017


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات2741385 /01 / 20ماده 18

رعایت اصول و ضوابط قرنطینه ای برای محموله های گیاهی صادراتی8541397 /09 / 06بندهای 1 و 2

رعایت ضوابط قرنطینه ای در صادرات محموله های گیاهی1763/7301394 /02 / 05بندهای 1، 3 و 5

اخذ مجوز از ارگانهای ذیربط16054/7301398 /05 / 15بند 1

استعلام‌های بین دستگاهی گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی


اخذ مجوز بهداشت صادرات محموله کشاورزی

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لیست اقلام گیاهی ممنوعه صادراتی8521398 / 06/ 24جدول پیوست

اخذ مجوز از ارگانهای ذیربط16054/7301398 /05 / 15بند 1

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
رعایت اصول و ضوابط قرنطینه ای برای محموله های گیاهی صادراتی8541397 / 09/ 06بند 2

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات کشور مقصد توسط صادرکننده23971/ 7301398 /08 / 04متن بخشنامه

رعایت ضوابط قرنطینه ای در صادرات محموله های گیاهی1763/ 7301394 /02 / 05بندهای 4 و 5

مدت زمان صدور گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه واگذاری امور قرنطینه ای8561398 /04 / 16پیوست 5

مدت اعتبار گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و عراق8571398 /06 / 24ماده 5 بند 3

موافقت نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و هندوستان8581398 /06 / 24ماده 5 بند 3

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
ارائه تعهدنامه محضری654321
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
رعایت اصول و ضوابط قرنطینه ای برای محموله های گیاهی صادراتی8541397 /09 / 06بند6

استاندارد بین المللی حفظ نباتات13681398 /06 / 24ماده 3-2

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
رعایت اصول و ضوابط قرنطینه ای برای محموله های گیاهی صادراتی8541397 /09 / 06بند6

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
رعایت اصول و ضوابط قرنطینه ای برای محموله های گیاهی صادراتی8541397 /09 / 06بند6

مدت اعتبار گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال گواهی بهداشت گیاهی صادرات محموله‏ کشاورزی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
استاندارد بین المللی حفظ نباتات13681398 /06 / 24ماده 2-2

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
اصل گواهی بهداشت گیاهی صادره114256
ارائه تعهدنامه محضری654321
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
استاندارد بین المللی حفظ نباتات13681398 /06 / 24بند 2-2

برچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید