تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

خانه > اخذ مجوز  > گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مرجع صدور مجوز


مشخصات

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون کار جمهوری اسلامی ایران4291369 /08 / 2913

قانون کار جمهوری اسلامی ایران4291369 /08 / 2985

قانون کار جمهوری اسلامی ایران4291369 /08 / 2991

آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری4341389 /03 / 05ماده 2

دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار10141397 / 07/ 03ماده1

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی آموزشی10029
سابقه فعالیت100301
تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره1001118
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات10011700800
امکانات و تجهیزات شرکت1001491
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
اصل فرم درخواست کتبی به انضمام تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی متقاضی55000253-1
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار10141397/07/03ماده 3

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار10141397 /07 / 03بند 3

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه مقررات زدایی10511396 /08 / 09ردیف 4

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار10141397 /07 / 03تبصره 1 بند 5-2

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی آیین نامه امور ایمنی پيمانکار10141397/07/03ماده 5

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید