تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی ثبت دفتر تجارتی

خانه > اخذ مجوز  > گواهی ثبت دفتر تجارتی

گواهی ثبت دفتر تجارتی

گواهی ثبت دفتر تجارتی

گواهی ثبت دفتر تجارتی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید گواهی ثبت دفتر تجارتی (هزینه ثبت موسسه تجاری ، مدارک تاسیس مرکز تجاری ، شرایط دریافت مجوز دفتر تجاری) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهی ثبت دفتر تجارتی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تجارت4861310 /03 / 0116

قانون تجارت4861310 /03 / 0117

قانون تجارت4861310 /03 / 0118

قانون تجارت4861310 /03 / 0119

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325 /01 / 147

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325 /01 / 148

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325 /01 / 149

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
گواهی پلمپ دفاتر قانونی100535
اظهار نامه دفتر ثبت تجارتی1001867
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تجارت4861310 /03 / 0116

قانون تجارت4861310 /03 / 0117

قانون تجارت4861310 /03 / 0118

قانون تجارت4861310 /03 / 0119

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325 /01 / 141 الی 12

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


هزینه ثبت موسسه تجاری

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه رسمی صدور مجوز40000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین6751373 /12 / 281

قانون راجع به ثبت شرکتها12931310 /11 / 0310

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید گواهی ثبت دفتر تجارتی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
گواهی پلمپ دفاتر قانونی100535
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تجارت4861310 /03 / 0116 الی 19

آیین نامه دفتر ثبت تجارتی6611325 /01 / 141 الی 12

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی ثبت دفتر تجارتی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی ثبت دفتر تجارتی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید