تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی موقت ثبت اختراع

خانه > ثبت برند  > گواهی موقت ثبت اختراع

گواهی موقت ثبت اختراع

گواهی موقت ثبت اختراع

گواهی موقت ثبت اختراع

مواردی که در این مطلب شرح داده می‌شوند شامل: انتقال اظهارنامه اختراع ، پرداخت حق ثبت اختراع ، پرداخت حق ثبت سالانه اختراع ، حق ثبت اختراع چیست ، گواهی موقت ثبت اختراع ، استعلام گواهی ثبت اختراع ، گواهینامه ثبت اختراع ، گواهی موقت ثبت اختراع کاملا شرح داده می‌شود.

درخواست گواهی موقت ثبت اختراع

 

چنانچه متقاضی بخواهد گواهی اي مبنی بر ثبت اظهارنامه اختراع، جهت ارائه به سازمان یا اداره مورد درخواست را داشته باشد می بایست از درخواست گواهی موقت ثبت اختراع استفاده نماید.بدیهی است پاسخ اداره ، صرفا اعلام وضعیت جاري پرونده می باشد.

نحوه ثبت درخواست گواهی موقت ثبت اختراع:

-1 ورود به سایت

-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت اختراع ،اقساط ،تمدید،انتقال و ثبت اختراع …)

-3 انتخاب موضوع درخواست: درخواست گواهی موقت

-4 تکمیل متن درخواست( گواهینامه ثبت اختراع)

-5 ثبت اطلاعات

-6 بازبینی اطلاعات

-7 پرداخت هزینه ثبت اختراع و دریافت شماره مکانیزه

پرداخت حق ثبت سالانه اختراع

درخواست انتقال قهری اظهارنامه

چنانچه مالک اظهارنامه فوت شود مالکیت اظهارنامه به وراث انتقال پیدا می کند .وراث با داشتن گواهی حصر وراثت و مدارك مربوطه می بایست از درخواست انتقال قهری اظهارنامه اختراع استفاده نمایند.
نحوه ثبت درخواست انتقال اظهارنامه اختراع :
-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت اختراع،اقساط ،تمدید، انتقال مالکیت اختراع و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست: درخواست انتقال قهری اظهارنامه اختراع
-4 تکمیل متن درخواست
-5 ثبت اطلاعات
-6 افزودن ضمائم
-7 بازبینی اطلاعات
-8 پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

پرداخت هزینه حق الثبت اختراع

بعد از مشاهده مبلغ حق الثبت در ابلاغیه پذیرش (در خلاصه پرونده قابل مشاهده است) ، از طریق سایت هزینه را پرداخت نمایید.
نحوه گواهی موقت ثبت اختراع  و ثبت درخواست پرداخت حق ثبت سالانه اختراع:
-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست:پرداخت هزینه حق الثبت
-4 تکمیل متن درخواست
-5 درج شماره ابلاغیه
-6 ثبت اطلاعات
-7 بازبینی اطلاعات
-8 پرداخت هزینه ثبت اختراع و دریافت شماره مکانیزه
نکته: منتظر صدور آگهی رسمی در خلاصه پرونده باشید و پس از ان براي دریافت آگهی مراجعه حضوري نمایید.

تذکر: همه هزینه ها براي مالکین ایرانی بصورت اینترنتی (در مراحل ثبت اظهارنامه و یا ثبت درخواست) بصورت برخط(آنلاین) دریافت میگردد.

اما مالکین غیر ایرانی باید معادل ارزي کلیه هزینه ها و تعرفه هاي ثبتی اختراع بر مبناي فرانک سوئیس ،را به شماره حساب ارزي 2103310000042 نزد بانک ملی- شعبه برج آرمیتا کد 1033 به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز.

و تصویر فیش را در مراحل ثبت اظهارنامه و یا درخواست ارسال فرمایند ، بر اساس اطلاعاتی که وارد نموده اید سیستم بصورت هوشمند تشخیص می دهد که این صفحه را به درگاه بانک ملی متصل نمایید یا اینکه از شما تصویر فیش دریافت نماید.

بدیهی است در صورت عدم ارسال فیش ویا اشتباه در درج تاریخ و شماره پیگیري ، درخواست مذکور باطل و در صورت اتمام مهلت پرداخت هزینه ، اظهارنامه نیز کان لم یکن تلقی میشود.