تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی نامه مهارت شغلی کارآموزان مراکز دولتی و خصوصی

خانه > اخذ مجوز  > گواهی نامه مهارت شغلی کارآموزان مراکز دولتی و خصوصی

گواهی نامه مهارت شغلی کارآموزان مراکز دولتی و خصوصی

گواهی نامه مهارت شغلی کارآموزان مراکز دولتی و خصوصی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه کار آموزی و افزایش مهارت121961339/ 10 / 176 و 13

آیین نامه مربوط به آزمایش متقاضیان پروانه های تشکیل مؤسسات کارآموزی و پروانه های صلاحیت فنی و حرفه ای و ارزیابی تخصص و مهارت حرفه ای121991353 / 03/ 29بند ج

فرآیند صدور گواهی نامه مهارت شغلی کارآموزان مراکز دولتی و خصوصی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر عکس پرسنلی12771
تصویر آخرین مدرک تحصیلی12773
فایلی وجود ندارد


هزینه صدور مجوز مهارت شغلی مرکز دولتی

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تایید اطلاعات متقاضیان آزمون های مهارتی در پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور110751395 / 06/ 07همه بندها

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مدت اعتبار 5 ساله گواهی نامه های مهارت فنی و حرفه ای120591399 / 10/ 15انتهای پارگراف دوم نامه مذکور

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مربوط به آزمایش متقاضیان پروانه های تشکیل مؤسسات کارآموزی و پروانه های صلاحیت فنی و حرفه ای و ارزیابی تخصص و مهارت حرفه ای121981352 / 03/ 291

قانون بودجه 1400 – تعرفه های درآمدی جدول شماره 16122211400 / 02/ 29جدول شماره 16

تعرفه درآمدی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور122221400 / 02/ 29جدول شماره 16 موضوع جدول شماره 5

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید گواهی نامه مهارت شغلی کارآموزان مراکز دولتی و خصوصی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر گواهی آموزشی10029
فایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مدت اعتبار 5 ساله گواهی نامه های مهارت فنی و حرفه ای120591399 / 10/ 15انتهای پارگراف دوم دستورالعمل مذکور

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل تایید اطلاعات متقاضیان آزمون های مهارتی در پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور110751395 / 06/ 07همه بندها

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعرفه درآمدی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور122201400 / 02/ 29جدول شماره 16

قانون بودجه 1400 – تعرفه های درآمدی جدول شماره 16122211400 / 02/ 29جدول شماره 16 موضوع جدول شماره 5

فرآیند اصلاح گواهی نامه مهارت شغلی کارآموزان مراکز دولتی و خصوصی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1
سلام،