تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی پرداخت مالیات بر ارث

خانه > اخذ مجوز  > گواهی پرداخت مالیات بر ارث

گواهی پرداخت مالیات بر ارث

گواهی پرداخت مالیات بر ارث

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهی پرداخت مالیات بر ارث

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم3251394 /05 / 19ماده 34

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تکمیل فرم درخواست100753
تاییدیه اداره کنسولی وزارت امور خارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی درخصوص اش1000234
تسلیم گواهی حصر وراثت1000134


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم3251394 /05 / 19ماده 34

آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون مالیات های مستقیم8391398 /01 / 15تبصره 1و 2

استعلام‌های بین دستگاهی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم3251394 /05 / 19تبصره 3 ماده 17

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم3251394 /05 / 19ماده 34

مجوز مالیات بر ارث

مدت زمان صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون مالیات های مستقیم8391398 /01 / 15ماده 9

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی پرداخت مالیات بر ارث

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی پرداخت مالیات بر ارث

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید