تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

گواهی GMP کارخانجات تولیدکننده دارو و واکسن

خانه > اخذ مجوز  > گواهی GMP کارخانجات تولیدکننده دارو و واکسن

گواهی GMP کارخانجات تولیدکننده دارو و واکسن

گواهی GMP کارخانجات تولیدکننده دارو و واکسن

مرجع صدور مجوز


مشخصات گواهی GMP کارخانجات تولیدکننده دارو و واکسن

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350 /03 / 24مفاد قانون

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر فیش بانکی10013
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده100381
پروانه بهداشتی بهره برداری (معتبر) واحد/ مرکز مربوط100393
پروانه (معتبر) مسئول فنی مرکز/ واحد/ شرکت100394
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


مدارک اخذ مجوز GMP  کارخانه داروسازی و واکسن

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور گواهی GMP کارخانجات تولیدکننده دارو و واکسنمدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه1 ریال

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید گواهی GMP کارخانجات تولیدکننده دارو و واکسن


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی GMP کارخانجات تولیدکننده دارو و واکسن

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی GMP کارخانجات تولیدکننده دارو و واکسن

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید