تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

واتس اپ

 

ادعای حق تقدم

خانه > ادعای حق تقدم

ادعای حق تقدم

ادعای حق تقدم

همانطور که مستحضرید ، اگر دو طرح یکسان درخواست گردد ، درخواستی (اظهارنامه ای) که زود تر ثبت شده باشد منجر به ثبت طرح صنعتی خواهد شد.حال طبق قوانین بین المللی برای کشور های عضو کنوانسیون پاریس ، ماده حق تقدم در نظر گرفته شده است ، یعنی اگر شخصی طرحی را به عنوان مثال 5 ماه پیش در ترکیه ثبت کرده باشد و امروز بخواهد در ایران ثبت کند ، نسبت به شخصی که دیروز ، امروز حتی تا 4ماه و 29 روز پیش در ایران درخواست ثبت (برای همان علامت) داده باشد ، اولویت دارد.
لذا این بخش صرفا برای اشخاصی کاربرد دارد که ، طرح خود را قبلا در کشورهای دیگری (غیر از ایران ) ثبت نموده اند و الان می خواهند از حق اولویت 6ماهه خود در ایران استفاده نمایند ، کاربرد دارد. اگرطرح را در کشور دیگری ثبت ننموده اید ، در این فرم مطلبی تایپ ننمایید و گزینه ثبت اطلاعات پایه را برای ثبت اطلاعاتی تا کنون وارد نموده اید ، انتخاب نمایید .
تذکر: در صورت وارد نمودن اطلاعات مربوط به حق تقدم ، باید مستندات مربوط به حق تقدم را به زبان اصلی به همراه ترجمه رسمی دادگستری، در ضمائم الصاق نمایید.
تذکر بسیار مهم: کد رهیگری به منزله دریافت حق تقدم(ثبت اظهارنامه) نمی باشد و تنها به منظور پیگیری متقاضی جهت تکمیل مدارک در مراحل بعدی صادر می گردد.

ادعای حق تقدم

تذکر بسیار مهم: کد رهیگری به منزله دریافت حق تقدم (ثبت اظهارنامه) نمی باشد و تنها به منظور پیگیری متقاضی جهت تکمیل مدارک در مراحل بعدی صادر می گردد.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت شرکت بازرگان است