تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد

مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد

مجوز بیمه در مناطق آزاد

مرجع صدور مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد


مشخصات مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران3121379/06/025

فرآیند صدور مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد


عنوان مدرککد مدرک
تصویر اساسنامه10012
درخواست متقاضی10030
پرسشنامه تاييديه فني مركز تحقيقات راه مسكن و شهرسازي100681
فرم تقاضای صدور مجوز تاسیس100774
برنامه جامع عملیاتی100812


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مقررات تأسیس و فعالیت شرکت های بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران12131379/06/02مواد 5 و 6

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد


عنوان قانون/مصوبه

شماره قانون/مصوبه

تاریخ قانون/مصوبه

شماره ماده، بند یا تبصره

فایل مرتبط

مقررات تأسیس و فعالیت شرکت های بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

1213

1379/06/02

ماده 2

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه

شماره قانون/مصوبه

تاریخ قانون/مصوبه

شماره ماده، بند یا تبصره

فایل مرتبط

مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

312

1379/06/02

ماده 2

مدت زمان صدور مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395/11/26بند 4 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مقررات تأسیس و فعالیت شرکت های بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران12131379/06/02ماده 6

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزادضوابط خاص اصلاح مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزادمدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز
فرآیند تمدید مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزادفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز ثبت موسسه بیمه در مناطق آزاد


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat