تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

خانه > آموزش  > صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

این مطلب مورد بررسی قرا می‌گیرد شامل : صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد ، تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد ، حداقل شرایط مورد نیاز ثبت موسسه آزاد ، حداقل الزامات ثبت آموزشگاه

ماده 59

محیط یادگیری شامل امکانات و فضای آموزشی، تجهیزات و ابزارآلات، مواد مصرفی یادگیری و سایر مولفه های موثر در فرایند یادگیری است و متقاضی تاسیس/موسس (تامین کننده خدمات یادگیری) باید اطمینان حاصل کند که محیط برای یادگیری مناسب است و حداقل الزامات مربوط به آن و نیز ضروریات مورد تاکید آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار، رعایت شده و کارکنان و سایر مولفه های موثر در فرایند یادگیری به درستی انتخاب، بکارگیری، نگهداری و بروزرسانی می شوند.

مسئولیت تمهید لازم برای پوشش بيمه اي و نیز اطمینان از استحکام بنا برای کاربری آموزشی، بر عهده موسس است.

ماده 60 حداقل الزامات ثبت آموزشگاه

حداقل الزامات محیط یادگیری، برای تاسیس و تمدید پروانه مراکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفه ای (آموزشگاه نوع «الف ») که باید توسط متقاضی تاسیس(بنگاه اقتصادی) دارای کد رهگیری از پرتال طبق ماده 28 و تبصره آن، تامین گردد، به شرح زیر می باشد:

1 . تامین حداقل سرانه فضای آموزشی و کارگاهی مورد نياز آموزشهاي نظري و كارگاهي)عاوه بر فضاي عمومي(، متناسب با حداقل 12 نفر كارآموز یا مهارت آموز در یک گروه شغلی، مطابق جدول شماره

1 ضمیمه فصل یازدهم دستورالعمل.

2 . تامین حداقل فضای عمومی مورد نیاز (شامل فضاي اداري، انبار مواد مصرفی، رختکن، سرويس بهداشتي، فضاي تنفس و نمازخانه و …)

3 . تامین تجهيزات، ابزار و مواد مصرفي مورد نیاز برای ارائه خدمات یادگیری منطبق با مندرجات استانداردهای شایستگی و یا شغل

4 . بکارگیری مربیان دارای کد شناسه مربیگری

تبصره 1 صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

ساختمان آموزشگاه الزاما باید دارای کاربری آموزشي یا اداری یا تجاری یا صنعتی بوده و در مالکیت یا اجاره رسمی و معتبر موسس و بصورت مجزا در طبقات و يا با درب ورودي مستقل بوده و در اجاره نامه عبارت «استفاده بعنوان آموزشگاه » حتما قید شده باشد.

تبصره 2

برای ایجاد شعبه یا تغییر مکان آموزشگاه که الزاما با اطلاع قبلی مرجع صادر کننده مجوز و از طریق فرمت مندرج در پرتال، مجاز خواهد بود، رعایت تمامی الزامات مندرج در این ماده ضروری می باشد.

تبصره 3 حداقل شرایط مورد نیاز ثبت موسسه آزاد

دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان حداکثر 15 روز پس از تامین و تایید الزامات مندرج در این ماده و بندهای 1 تا 10 ماده 29 فصل سوم این دستورالعمل، پروانه تاسیس با اعتبار 5 ساله را برای متقاضی تاسیس (بنگاه اقتصادی) صادر می نماید.

ماده 61 صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

حداقل الزامات محیط یادگیری، برای تاسیس و تمدید پروانه آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد الکترونیکی(آموزشگاه یار)/(نوع «ب ») به شرح زیر است:

1 .1 تامین و معرفی حداقل یک دفتر ثابت کار دارای کاربری آموزشي یا اداری یا تجاری یا صنعتی، که الزاما باید در مالکیت یا اجاره رسمی و معتبر متقاضی تاسیس باشد.

2 .2 تامین حداقل فضای مورد نیاز برای استقرار سرور و تجهیزات آموزش الکترونیکی (مجازی)

3 .3 ارائه مستندات قرارداد ثبت حداقل 5 سال دامنه به نام موسس

4 .4 تامین و بکارگیری سامانه مديريت يادگيري ( LMS ) مبتني بر Web ، برای مدیریت، مستند سازی، ردیابی و گزارش گیری و ارائه بخشهایی از دوره های آموزشی یادگیری مطابق جدول 2 (حداقل الزامات سامانه یادگیری آموزشگاه یار).

5 .5 قابلیت ارائه برخط (آنلاین) دوره با بهره گیری از مربیان دارای کد شناسه مربیگری (ID)

6 .6 ارائه محتوای الکترونیکی (مجازی) مناسب با رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 / 10 / 48 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/ 10 / 79

7 .7 اخذ تاییدیه کارگروه فنی دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان در خصوص فضا، تجهیزات و مشخصات پایگاه اینترنتی

8 .8 فراهم سازی دسترسی دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان به سامانه مدیریت یادگیری با تعیین کلمه ی کاربری و کلمه عبور، جهت اعمال نظارت فرآیندی مستمر بر تمامي مراحل اجراي آموزش الکترونیکی (مجازی)

9 .9 فراهم سازی اتصال سامانه آموزشگاه یار به سيستم جامع پورتال سازمان با رعايت استانداردهاي ورودي و خروجي تعيين شده براي اين اتصال.

تبصره 1 حداقل الزامات ثبت آموزشگاه

هرگونه تغییر مکان دفتر ثابت کار آموزشگاه و نیز تغ يير نشاني پايگاه اينترنتي، بدون اطاع از طریق فرمت مندرج در پرتال و تایید قبلی مرجع صادر کننده مجوز ممنوع می باشد.

تبصره 2 صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان حداکثر 15 روز پس از تامین و تایید الزامات مندرج در این ماده و بندهای 1 تا 10 ماده 29 فصل سوم این دستورالعمل(به استثنا بند 7)، پروانه تاسیس با اعتبار 5 ساله را برای متقاضی تاسیس صادر می نماید.

ماده 62

محتوای الکترونیکی (مجازی) ارائه شده توسط آموزشگاه یار، بر اساس شاخص های مورد توافق با مرکز طرف قرارداد ارائه دهنده خدمات یادگیری مهارتی و با سناریوی خودآموزی یا مربی محور، تالیف و طراحی خواهد شد.

تبصره 1 حداقل شرایط مورد نیاز ثبت موسسه آزاد

برای محتوای هایی که مورد تایید ارزیابان دارای صلاحیت سازمان باشند، شناسنامه محتوای یادگیری مهارتی (شمیم) صادر می گردد.

تبصره 2

تمامی آموزشگاه های «الف « ،» ج » و «د » و سایر موسسات مجاز آموزشی اعم از دولتی و خصوصی می توانند در تقویم آموزشی خود بخشی از دوره های آموزشی را در تعامل با آموزشگاه یار (نوع «ب ») بصورت الکترونیکی ارائه نمایند.

ماده 63

حداقل الزامات محیط یادگیری، برای تاسیس و تمدید پروانه آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد سفارش محور (ویژه آموزش به سفارش بنگاه های اقتصادی)/ (آموزشگاه نوع «ج ») که باید توسط متقاضی تاسیس دارای کد رهگیری از پرتال طبق ماده 28 و تبصره آن، تامین گردد، به شرح زیر می باشد:

1 . تامین و معرفی حداقل یک دفتر ثابت کار دارای کاربری آموزشي یا اداری یا تجاری یا صنعتی، که الزاما باید در مالکیت یا اجاره رسمی و معتبر متقاضی تاسیس باشد.

2 . بکارگیری مربیان دارای کد شناسه مربیگری (ID)

تبصره 1

هرگونه تغییر مکان دفتر ثابت کار آموزشگاه بدون اطلاع قبلی به مرجع صادر کننده مجوز (اطلاع از طریق فرمت مندرج در پرتال)، ممنوع می باشد.

تبصره 2 حداقل شرایط مورد نیاز ثبت موسسه آزاد

تامین حداقل فضای آموزشی مورد نیاز و محل اجرای آموزش، تجهيزات، ابزار و مواد مصرفي لازم برای ارائه خدمات یادگیری منطبق با مندرجات استاندارد آموزش شایستگی و یا شغل و براساس توافق مندرج در قرارداد فی مابین آموزشگاه و بنگاه متقاضی خواهد بود.

تبصره 3

دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان حداکثر 15 روز پس از تامین و تایید الزامات مندرج در این ماده و بندهای ذیل ماده 29 فصل سوم(به استثنا بندهای 4، 6 و 7) این دستورالعمل، پروانه تاسیس با اعتبار 1 ساله را برای متقاضی تاسیس صادر می نماید. و تمدید پروانه منوط به ثبت عملکرد در پرتال خواهد بود. جدید یا انتقال و واگذاری مجوز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع «د » به شرح زیر است:

1 . تامین حداقل سرانه فضای آموزشی و کارگاهی مورد نياز آموزشهاي نظري و كارگاهي(علاوه بر فضاي عمومي)، متناسب با حداقل 8 نفر كارآموز یا مهارت آموز در هر گروه برنامه ریزی درسی، مطابق جدول شماره 3 ضمیمه فصل یازدهم دستورالعمل.

تامین حداقل فضای عمومی مورد نیاز به تشخیص موسس

3 . تامین تجهيزات، ابزار و مواد مصرفي مورد نیاز برای ارائه خدمات یادگیری منطبق با مندرجات استاندارد شایستگی و یا شغل

4 . بکارگیری مربیان واجد شرایط براساس مواد 39 الی 42 و تبصره های آن در فصل پنجم (شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری) این دستورالعمل

تبصره 1 صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

ساختمان آموزشگاه الزاما باید در مالکیت یا اجاره رسمی و معتبر موسس باشد و در اجاره نامه «استفاده بعنوان آموزشگاه » حتما قید شده باشد.

تبصره 2 صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

برای تغییر مکان یا افزایش و تغییر رشته های آموزشگاه که تنها با اطلاع و موافقت قبلی مرجع صادر کننده مجوز مجاز خواهد بود، رعایت تمامی الزامات مندرج در این ماده ضروری می باشد.

تبصره 3 حداقل الزامات ثبت آموزشگاه

حداکثر 15 روز پس از تامین و تایید الزامات مندرج در این ماده و بندهای 3 تا 7 ماده 29 فصل سوم این دستورالعمل و واریز هزینه های قانونی مربوطه، مرجع صدور مجوز مکلف است ضمن اعمال تغییرات در سوابق پرتال، امکان فعالیت رسمی آموزشگاه را فراهم آورد.

ماده 65 تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

موسس آموزشگاه موظف است حداقل چهار ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه تاسیس، درخواست تمدید را در سامانه مربوطه ثبت نماید. بدیهی است عدم اقدام در موعد مقرر که منجر به انقضاء اعتبار پروانه تاسیس گردد، ابطال پروانه را سبب خواهد گردید.

همچنین به استناد قسمت «د » بند »3« ماده 1 ، صدور مجدد پروانه آموزشگاه نوع «د » امکان پذیر نخواهد بود.

تبصره 1 حداقل شرایط ثبت موسسه آزاد

در صورت رعایت کلیه ضوابط و مقررات، مدت اعتبار پروانه تاسیس آموزشگاه های نوع «الف « ،» ب » و «د 5 » سال و اعتبار پروانه تاسیس آموزشگاه های نوع «ج » یک سال می باشد.

تبصره 2 صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

موسس موظف است به هنگام تمدید پروانه تاسیس، وجوه قانونی مصوب را وفق ضوابط و مقررات به حسابی که از سوی سازمان مشخص می شود، واريز نمايد.

تبصره 3 صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

چنانچه موسس در موعد مقرر اقدام به ثبت درخواست تمدید در سامانه پرتال جامع نماید و براساس شرایط پیش بینی شده از باب تخلفات و یا نقص مدارک و یا احکام مراجع قضایی و … که به شکل مکتوب به موسس ابلاغ شده باشد، اداره کل موظف است حداکثر تا پایان مهلت اعتبار نسبت به تمدید، اقدام نماید در صورت قصور اداره کل، پروانه بصورت خودکار در سامانه به مدت شش ماه تمدید خواهد گردید.

حداقل شرایط ثبت موسسه آزاد

ماده 66 تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

تامین شرایط زیر برای تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه الزامیست و در صورت تخطی از هرکدام، پروانه تاسیس غیرقابل تمدید بوده و باطل می گردد.

1. استمرار شرایط عمومی و اختصاصی موسس

2. داشتن حداقل عملکرد آموزشی به تفکیک نوع آموزشگاه به شرح زیر:

2.1 . عملکرد آموزشگاه نوع «الف » در دوره فعالیت 5 ساله باید به اشتغال حداقل 20 نفر در شغل مرتبط با دوره های آموزشی آموزشگاه منجر گردد.

2.2 . آموزشگاه نوع «ب » در دوره فعالیت 5 ساله ، باید در آموزش تلفیقی حداقل 3000 نفر دوره از طریق تعامل و قرارداد با آموزشگاه های نوع «الف « ،» ج » و «د » مشارکت داشته باشد.

2.3 . عملکرد آموزشگاه نوع «ج » در طی دوره یکساله نباید کمتر از 60 نفر دوره (که منحصرا به سفارش بنگاه اقتصادی و برای کارکنان دارای کد بیمه تامین اجتماعی برگزار شده است) باشد مشروط بر اینکه مجموع این عملکرد کمتر از 2000 نفر ساعت نباشد.

2.4 . میانگین عملکرد آموزشگاه نوع «د » در دوره فعالیت 5 ساله به استثناء ایام مرخصی مجاز باید حداقل معادل 25 درصد میانگین عملکرد آموزشگاه های «د » همان رشته (یا رشته ها) در دوره یکساله ماقبل منتهی به اسفندماه، در استان باشد و در صورت وجود کمتر از 5 آموزشگاه هم رشته در استان، ماک میانگین یکی از استان‌های همجوار یا میانگین کشوری که به نفع آموزشگاه باشد، خواهد بود.

در صورتی که آموزشگاه در هر کدام از رشته ها فاقد عملکرد تعریف شده در این بند باشد، در زمان تمدید، مجوز رشته مربوطه تمدید نخواهد گردید.

3. ابطال تمبر در هنگام تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد (موضوع بند 11 ماده 46 قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27 مجلس شورای اسلامی).

تبصره 1 حداقل الزامات ثبت آموزشگاه

در صورت رعایت ماده 66

در صورت رعایت مفاد ماده 66 در موعد قانونی مقرر توسط موسس، هرگونه تعلل یا خودداری از تمدید پروانه تاسیس، تخلف محسوب شده و با آمران و مجریان برابر قوانین اداری و حقوقی حاکم بر حوزه اجرایی، برخورد خواهد شد.

تبصره 2 تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

تمدید پروانه بدون رعایت ماده 66

تمدید پروانه تاسیس بدون رعایت مفاد ماده 66 ، ممنوع بوده و تخلف محسوب می گردد و با آمران و مجریان برابر قوانین اداری و حقوقی حاکم بر حوزه اجرایی، برخورد خواهد شد.

ماده 67 صدور پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد

بررسی و تصمیم گیری در خصوص درخواست های ثبت شده متقاضیان و نیز مرجع صدور مجوز آموزشگاه های نوع «الف « ،» ب » و «ج » دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1
سلام،
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
گروه ثبت بازرگان حلال مسائل ثبت شرکت‌های شماست.
(در صورت عدم پاسخگویی می‌توانید با شماره تلفن همراه:09391131818 از طریق واتس‌اپ با کارشناس ارشد در تماس باشید).