تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تعهدنامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه

خانه > آموزش  > تعهدنامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه

تعهدنامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه

تعهدنامه محضری تاسیس آموزشگاه

تعهدنامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: نمونه تعهدنامه موسس آموزشگاه ، تعهد تاسیس آموزشگاه ، شرایط تعهد نامه ثبت آموزشگاه ، تعهدنامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه ، قوانین تاسیس آموزشگاه

نمونه برگ شماره 1 موضوع بند 9 ماده 26

« نمونه تعهدنامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه »

اینجانب ……………………….. فرزند ………………. دارنده شناسنامه شماره…………….. صادره از …………………. کد ملی ………………….. ساکن ……………………………………. کد پستی…………………….. که متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع «الف » « / ب « / » ج » می باشم، در کمال صحت و سلامت عقل و با اختیار متعهد می گردم با جدیت و بدون هرگونه قصور و یا سهل انگاری مقررات و مصوبات هیات نظارت مرکزی را رعایت نموده و با علم به اینکه

«جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست » اقرار می نمایم:

قوانین تاسیس آموزشگاه و شرایط تعهد نامه ثبت آموزشگاه

1. تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت آموزشگاه را مطالعه نموده و نیز انتشار دستورالعمل ها و قواعد در وب سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را در حکم ابلاغ به اینجانب می دانم.

2. هیچ گونه اقدامی که خلاف شئون دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات جاری کشور و نیز آیین نامه و شیوه نامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشد و نیز موجب لطمه به جایگاه اجتماعی و نشان سازمان آموزش فنی و حرفه ای گردد، بعمل نیاورم و بدون اجازه کتبی و قبلی و موافقت سازمان، محل آموزشگاه خود را تغییر ندهم(نمونه تعهدنامه موسس آموزشگاه).

3. مسئوليت نظارت بر رعايت و اجراي دقيق شئون اسلامي توسط كاركنان، مربیان و کارآموزان آموزشگاه را شخصا بر عهده می گیرم.

مدت اعتبار کد رهگیری آموزشگاه

4. از اینکه کد رهگیری با اعتبار 6 ماهه صادر می گردد و پس از مدت ذکر شده و در صورت عدم اقدام برای تامین الزامات صدور پروانه تاسیس آموزشگاه ، به خودی خود باطل خواهد گردید آگاهی یافته ام و می دانم لازم است مجدداً مراحل احراز شرایط را از ابتدا طی نمایم.

حداکثر دریافت کد رهگیری برای آموزشگاه (تعهدنامه محضری تاسیس آموزشگاه)

5. آگاهم که حداکثر دفعات مجاز برای دریافت کد رهگیری 2 بار پیاپی است و پس از آن تا 5 سال امکان ارائه درخواست مجدد را نخواهم داشت. همچنین مطلع هستم که دریافت کد رهگیری به معنی تایید احراز شرایط فردی و عمومی متقاضی تاسیس است و هیچ تعهدی برای صدور پروانه تاسیس ایجاد نمی کند.

6.مطلع هستم در مواردی که نتیجه کارشناسی نام، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستور العمل باشد، نظریه حاصل از اطلاعات ثبت شده در سامانه «اسامی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد » نظر نهایی محسوب می گردد.

7.

تأ ييد صلاحيت نيروهاي شاغل در آموزشگاه )كادر اداري و آموزشي( براساس مفاد ماده 43 و 44 از فصل ششم ) احراز صلاحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد( و ضوابط معمول کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بر عهده اینجانب بوده و اسامي اين افراد و هرگونه تغییرات را بصورت به روز رسانی شده، در پورتال جامع سازمان ثبت خواهم نمود (تعهدنامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه ).

عدم صلاحیت تاسیس آموزشگاه

همچنین چنانچه عدم صلاحيت عمومي هر يك از نيروهاي شاغل در آموزشگاه توسط هيات نظارت بصورت قطعي احراز و به اینجانب ابلاغ شود، موظف خواهم بود حداکثر ظرف مدت 1 ماه نسبت به جایگزینی با فرد واجد شرايط مندرج در مفاد اولین ماده از فصل احراز صلاحیت کارکنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد اقدام نمايم.

8 .آگاهم که در صورت زايل شدن صلاحيت اینجانب (صاحب پروانه تاسیس) به تشخیص و ابلاغ کتبی هیات نظارت مرکزی، مکلفم ضمن پرهیز از ایجاد تعهد جدید، تمامی تعهدات آموزشی، مالی، حقوقی(مدنی و کیفری) و قانونی خود را در قبال ذینفعان اجرا و تسویه نمایم و پروانه تاسیس متعلق به اینجانب نیز باطل خواهد شد و تحت هیچ شرایطی اجازه تاسیس مجدد آموزشگاه نخواهم داشت .

9. حفاظت از نام كاربري ( user name ) و رمز عبور ( password ) پرتال جامع سازمان را كه شخصي و انحصاری است، برعهده می گیرم و متعهد می گردم آن را در اختيار هيچ شخصي قرار ندهم و درصورت سرقت و یا نفوذ هکرها، در اسرع وقت سازمان را در جريان قرار دهم. ضمناً با اطاع از اینکه كليه فعالیت های اینجانب در پرتال قابل ثبت و ضبط می باشد، مسئوليت هرگونه ورود و انجام هر عملياتي با این نام کاربری و رمز عبور متوجه اينجانب خواهد بود.

کارمند نبودن موسس آموزشگاه (تعهدنامه محضری تاسیس آموزشگاه)

10 . بدين وسيله تاييد مي نمايم كه كارمند دولت و یا مؤسسات وابسته و شرکتهای دولتی که تمامی یا بخشی از بودجه خود را از دولت دریافت می کنند نمي باشم و چنانچه خاف اين موضوع به اثبات برسد، سازمان حق دارد در هر مرحله پروانه تاسیس را باطل نماید. همچنين قبول و تا ييد مي نمایم چنانچه در حين داشتن پروانه تاسیس به استخدام دستگاه های دولتی درآیم، مراتب را بلافاصله به صورت کتبی و رسمی به اطلاع سازمان برسانم تا طبق مقررات مندرج در شیوه نامه اجرایی اقدام گردد(قوانین تاسیس آموزشگاه).

آدرس موسس آموزشگاه

11 . نشانی اقامتگاه اینجانب، نشانی مندرج در این سند می باشد و تمام ابلاغ های ارسالی به این محل، به منزله ابلاغ قانونی به اینجانب بوده و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اطاع خواهم داد در غیر این صورت، کلیه اباغ ها و اخطاریه ها به محل تعیین شده در این سند ابلاغ قطعی و غیرقابل اعتراض از سوی اینجانب می باشد(نمونه تعهدنامه موسس آموزشگاه).