تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه

مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه

مجوز ثبت شرکت های جدید نمایش بیمه

در این مطلب مدارک ،شرایط و هزینه مورد نیاز برای صدور، تمیدی و اصلاح و ابطال

مرجع صدور مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه


مشخصات مجوز ثبت نمایندگی بیمه

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 6

فرآیند صدور مجوز ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

عنوان مدرککد مدرک
فهرست اسامی و میزان آورده هریک از متقاضیان100545
صورتجلسه مجمع عمومی موسس1001159
صورتجلسه هیات مدیره100060
اساسنامه برای اشخاص حقوقی(قید موضوع فعالیت در اساسنامه الزامی می باشد)1001474
نسخه ای از اظهارنامه ثبت شرکت ، ماخوذه از سامانه ثبت شرکت ها با کد رهگیری1001696
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 6

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز نمایندگی بیمه

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395/11/26بند 12 عناوین