تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت نمایندگی بیمه

خانه > اخذ مجوز  > ثبت نمایندگی بیمه

ثبت نمایندگی بیمه

ثبت نمایندگی بیمه

ثبت نمایندگی بیمه

ن مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز ثبت نمایندگی بیمه (ثبت شرکت بیمه ، بازاریابی بیمه ، تاسیس نمایندگی بیمه ، شرایط ثبت شرکت بیمه ، هزینه تاسیس نمایندگی بیمه) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز ثبت نمایندگی بیمه


مشخصات مجوز ثبت شرکت بیمه

مشخصات مجوز

فرآیند صدور مجوز ثبت شرکت بیمه
فایلی وجود ندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06مواد 3 الی 6

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک

تامین پنجاه‌درصد سرمایه اولیه توسط موسسین و ارائه رسید مربوط به واریز سهم موسسین

100546
فرم مبارزه با پولشویی100983
گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001130
دو قطعه عکس پرسنلی 4*3 مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره1001134
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛10011700
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛10011701

تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی

10011702
ارائه درخواست کتبی11205
تاییدیه حراست101988
تاييديه قبولي در آزمون100012
بیمه نامه مسئولیت1001636
سفته بعنوان تضمین عملکرد1001637
گواهی درجه بندی نمایندگی1001638
اصل گواهی عدم اعتیاد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره1001687
مصوبه کمیته امور نمایندگان1001689
سابقه کار بیمه ای مدیر عامل و عضو بیمه ای1001690

طرح توجیهی تاسیس شرکت نمایندگی بیمه

1001691
گواهی تائید نام از اداره ثبت شرکت ها که دارای کد رهگیری باشد1001692
فرم تعهدنامه1001693
فرم مشخصات سهامداران ، مدیران ، مدیر عامل و بازرسین1001694
اساسنامه مطابق نمونه بیمه مرکزی ج.ا.ایران به امضای کلیه موسسین شرکت نمایندگی بیمه با کد رهگیری1001695
نسخه ای از اظهارنامه ثبت شرکت ، ماخوذه از سامانه ثبت شرکت ها با کد رهگیری1001696
صورت جلسه مجمع عمومی موسسین به امضائ کلیه موسسین و بازرسین1001698
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 1و 2

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 5 و 6

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 12

شرکت بیمه

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز ثبت نمایندگی بیمه ثبت شرکت بیمه

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http ://www. rrk.ir /News/ NewsList. aspx
وضعیت نظام وظیفه10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http ://www .vazifeh .police .ir
پرداخت یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده10010وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور0http :// e4.tax. gov.ir /Entrance
گواهی عدم اعتیاد10016نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www .ir
استعلام از اداره کل حراست10055وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – سازمان سنجش و آموزش کشور0www .sanjesh. org

ثبت شرکت های حقوقی

10025سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0satam .aro .gov .ir
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http :// epolice .ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10123وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www .msrt .ir
استعلام سوابق فعالیت در صنعت بیمه10121وزارت امور اقتصادی و دارایی – بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران15www .centinsur .ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06مواد 4 و 5

مجوزهای پیش‌نیاز تاسیس نمایندگی بیمه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 2

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز ثبت نمایندگی بیمه

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت نمایندگی بیمه

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 2

هزینه صدور مجوز تاسیس نمایندگی بیمهنمونه مجوز صادر شده بازاریابی بیمه

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت نمایندگی بیمه

شرایط ثبت شرکت بیمه و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
بیمه نامه مسئولیت1001636
سفته بعنوان تضمین عملکرد1001637
گواهی درجه بندی نمایندگی1001638
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 2

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت نمایندگی بیمه

 ماه


هزینه تمدید مجوز ثبت نمایندگی بیمهشرایط ثبت شرکت بیمه و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تعهد نامه عدم اشتغال100303
تاییدیه قبولی در آزمون100108

فرم مبارزه با پولشویی

100983
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
گواهی سابقه کار100002
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده100007
اصل گواهي عدم اعتياد11140
اصل تأييديه ارزش تحصيلي110222
اصل گواهي نامه عدم سوء پيشينه معتبر11104
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی13031629000-1
تاییدیه حراست101988

تصویر برگ پايان خدمت نظام وظيفه و یا معافیت دائم براي آقايان

10001007
سفته بعنوان تضمین عملکرد1001637
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن55000253-7
صورتجلسات نقل و انتقال سهام1001723
ارسال صورتجلسات نقل و انتقال سهام به اداره ثبت1001724
صورتجلسات تغییرات اعضای هیات مدیره1001725
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 / 06/ 06مواد 2 الی 6

فرآیند اصلاح مجوز تاسیس نمایندگی بیمه

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز تاسیس نمایندگی بیمه

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت نمایندگی بیمه

 ماه


هزینه اصلاح مجوز تاسیس نمایندگی بیمهفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز ثبت شرکت بیمه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 19

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت نمایندگی بیمهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 21

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )11401396 /08 / 0414

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید