تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور مجوز مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > صدور مجوز مشاغل خانگی

صدور مجوز مشاغل خانگی

صدور مجوز مشاغل خانگی

صدور مجوز مشاغل خانگی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای اصلاح ، ابطال و صدور مجوز مشاغل خانگی(مشاغل خانگی پردآرمد ، مشاغل خانگی پردرآمد برای زنان ، مشاغل خانگی موفق ، مشاغل خانگی پردرآمد برای آقایان ، مشاغل خانگی برای زنان خانه دار ، مشاغل خانگی پرسود ، کسب و کار خانگی ،کسب و کار خانگی با سرمایه کم ، کسب و کار خانگی زنانه ، کسب و کار خانگی برای نوجوانان ، کسب و کار خانگی پردرآمد ،کسب و کار خانگی برای آقایان) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز مشاغل خانگی پردآرمد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مشاغل خانگی پرسود

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی151389/02/22ماده 7

فرآیند صدور مجوز کسب و کار خانگی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز مشاغل خانگی پردرآمد برای آقایان


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی10911389/03/23پیوست شماره 3

مجوزهای پیش‌نیاز صدور مجوز مشاغل خانگی


ضوابط خاص صدور مجوز مشاغل خانگی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی151389 /02 / 22ماده 7

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی10911389 /03 / 23پیوست شماره 3

دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی10911389 /03 / 232

مصوبه ستاد مشاغل خانگی مورخ 90/8/2312991390 / 08 / 23پانزدهمین

استعلام‌های بین دستگاهی


کسب و کار خانگی

مدت زمان صدور مجوز مشاغل خانگی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی10911389/03/23پیوست شماره 3

مصوبه ستاد مشاغل خانگی مورخ 90 / 8 /2312991390/08/23پانزدهمین

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مدت اعتبار مجوزهای مشاغل خانگی12461396/10/11متن ابلاغ

جدول مدت اعتبار مجوز مشاغل خانگی16761399/04/04

هزینه صدور مجوز مشاغل خانگی موفق


عنوان هزینهمبلغ
ابطال تمبر برای صدور مجوز100000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03بند 11 تبصره ماده 46

نمونه مجوز صادر شده کسب و کار خانگی

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز مشاغل خانگی پردآرمد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ساماندهی وحمایت از مشاغل خانگی4391389/03/08ماده 7

ضوابط خاص تمدید مجوز کسب و کار خانگی برای نوجوانان


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی151389/02/22ماده 7

مصوبه ستاد ساماندهی وحمایت از مشاغل خانگی11601392/12/17بند 3 و 4

مدت زمان تمدید مجوز مشاغل خانگی پردآرمد

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مدت اعتبار مجوزهای مشاغل خانگی12461396/10/11متن ابلاغ

مدت اعتبار مجوز کسب و کار خانگی

 ماه


هزینه تمدید مجوز کسب و کار خانگی با سرمایه کم


عنوان هزینهمبلغ
ابطال تمبر برای تمدید مجوز50000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03بند 11 تبصره ماده 46

فرآیند اصلاح صدور مجوز مشاغل خانگی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز کسب و کار خانگی با سرمایه کممشاغل خانگی پردرآمد برای زنان

ضوابط خاص اصلاح مجوز کسب و کار خانگی


مدت زمان اصلاح مجوز مشاغل خانگی پردآرمد

 روزمدت اعتبار صدور مجوز مشاغل خانگی

 ماه


ص

هزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز مشاغل خانگی پردآرمد

شرایط قابلیت ابطال صدور مجوز مشاغل خانگی


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز کسب و کار خانگی پردرآمدبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید