تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

خدمات ثبت شرکت بازرگان

a

ثبت بازرگان حلال مسائل کسب و کار تجاری شماست.

a
ما امانتدار شما هستیم

یکی از موضوعات مهم برای کارفرمایان محرمانه ماندن اطلاعات است . ما بعنوان مشاور اولین وظیفه ایکه داریم این است که امانتدار اطلاعات و ایده های شما باشیم و از هرگونه نشت اطلاعات جلوگیری کنیم .

ما دانش و تجربه کافی داریم

کاهش ریسک یکی از اهداف استفاده از خدمات مشاوره است . ولی در صورت فقدان دانش و تجربه کافی مشاور، نتیجه معمولاً نتیجه ی مطلوب نخواهد بود . وقتی مشاور چیزی نمیداند یا تجربه کافی ندارد نمی تواند آن‌را بکار گیرد یا منتقل کند . قریب به شانزده سال کار گروهی در موسسه ثبت بازرگان و انجام پروژه‌های متنوع و متعدد به ما این اعتماد به نفس را داده است که به شما بگوییم دانش و تجربه کافی داریم . ما قول نمی دهیم اما اگر قول دادیم حتماً عمل می‌کنیم . آفتی که در بین مشاوران بعضاً دیده می شود این است که وعده‌هایی می دهند و تکالیفی را به عهده می‌گیرند که اصلاً از توان آنها خارج است . در این حالت مشاور می‌خواهد پروژه را به هر قیمت بگیرد در حالی‌که توان اجرایی آن وجود ندارد. این نوع پروژه‌ها محکوم به شکست اند و در کوتاه مدت دریافتی‌هایی (قسط اول یا پیش پرداخت ) برای مشاور ایجاد کنند اما چون انجام نمی‌شوند اعتبار مشاور را خدشه دار می‌کنند . ما بخاطر اعتبار خودمان قول نمی‌دهیم ، تکلیفی را برعهده نمی‌گ